Citáty o vede


Jane Austen foto
Jane Austen 16
anglická autorka románov 1775 – 1817
„O ktorej zo svojich najdôležitejších maličkostí vám mám porozprávať najprv?“

Marcel Proust foto
Marcel Proust 22
francúzsky románopisec, kritik a esejista 1871 – 1922
„Príroda dokáže zoslať na človeka iba krátkotrvajúce choroby, ale súčasná lekárska veda ich vie predlžovať.“


Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj 204
ruský spisovateľ 1828 – 1910
„Poslaním vedy je slúžiť ľuďom.“

Jiří Žáček foto
Jiří Žáček 99
český básnik, prekladateľ a spisovateľ 1945
„Láska je umenie, manželstvo veda.“

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 – 1948
„Veci, ktoré nás zničia: politika bez princípu, potešenia bez svedomia, bohatstvo bez práce, poznanie bez charakteru, podnikanie bez morálky, veda bez ľudskosti a zbožná úcta bez ochoty obetovať sa.“

Marie Curie-Skłodowská foto
Marie Curie-Skłodowská 17
francúzsko-poľská fyzička a chemička 1867 – 1934
„Učenec v laboratóriu nie je len odborník, je to dieťa, ktoré pozerá na vedu ako na rozprávku. Vidí vo vede krásu.“

Bertrand Russell foto
Bertrand Russell 39
logik a jeden z prvých analytických filozofov 1872 – 1970
„Veda môže stanoviť limity pre poznanie, ale nemala by stavať limity pre imagináciu.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 208
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Najkrajší a najhlbší pocit aký môže človek zažiť je spoznať tajomno. To je základným princípom náboženstva, rovnako tak ako všetkého seriózneho úsilia v umení a vo vede.“


Milan Lasica foto
Milan Lasica 17
slovenský humorista, dramatik, spisovateľ - románopisec, ... 1940
„Pekne ste to povedali. Tak ľudsky. Prosto. Aby tomu porozumel aj kandidát vied.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 208
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Zdá sa mi že idea osobného boha je antropologický koncept, ktorý nemôžem brať vážne. Takisto si neviem predstaviť nejakú vôľu alebo cieľ mimo ľudskej sféry... Veda bola obvinená z podrývania morálky, ale toto obvinenie je nespravodlivé. Ľudské etické správanie by malo byť založené na pochopení, vzdelaní a sociálnych väzbách a potrebách; žiadny náboženský základ nie je potrebný. Človek by na tom bol dosť biedne keby musel byť ovládaný strachom z trestu a nádejou na odmenu po smrti.“

Charles Darwin foto
Charles Darwin 16
britský prírodovedec, autor knihy "O pôvode druhov prostr... 1809 – 1882
„Len ignoranti môžu s presvedčením tvrdiť, že veda nikdy nebude schopná vyriešiť ten, či onen problém.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 208
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Veda bez viery je chromá, viera bez vedy je slepá.“


Hermann Weyl foto
Hermann Weyl 1
nemecký matematik 1885 – 1955
„Matematika je veda o nekonečne, jej cieľom je, aby človek, ktorý je konečný, vystihol nekonečno pomocou znakov.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 208
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Za svoj dlhý život som pochopil jedno - keď tak objektívne pozerám, tak naša veda je v plienkach a je veľmi jednoduchá, ale je to to najlepšie čo vôbec máme.“

Jn Smrek foto
Jn Smrek 3
československý básnik 1898 – 1982
„Zavše mám pocit, že o čo viac je vedy v školách, o to menej jej je v hlavách tých, čo školu opúšťajú.“

Isaac Asimov foto
Isaac Asimov 25
americký autor 1920 – 1992
„Najsmutnejší aspekt dnešného života je, že veda získava poznatky oveľa rýchlejšie, ako spoločnosť nadobúda múdrosť.“

Obrázky s citáty o vede