Karl Raimund Popper citáty

Karl Raimund Popper foto

1   0

Karl Raimund Popper

Dátum narodenia: 28. júl 1902
Dátum úmrtia: 17. september 1994

Sir Karl Raimund Popper bol filozof rakúskeho pôvodu, v roku 1937 emigroval na Nový Zéland a od roku 1945 žil v Londýne. Bol významným predstaviteľom moderného liberalizmu, teórie vedy a filozofie. Jeho vedecká činnosť je zastúpená aj na poli logiky, fyziky, biológie, sociológie a politológie. Je považovaný za zakladateľa kritického racionalizmu.„Vlády by se měly soustředit spíše na snižování utrpení než na to, aby se pokoušely vykonat co nejvyšší možné dobro.“

„My nevíme, my jenom hádáme.“


„Dějiny v tom smyslu, jak o nich většina lidí mluví, prostě neexistují, a to je přinejmenším jeden důvod, proč říkám, že nemají smysl.“

„Dějiny mocenské politiky nejsou nic jiného než dějiny mezinárodního zločinu a morového vraždění... Těmto dějinám se učí ve školách a mnozí z největších zločinců jsou prezentováni jako hrdinové.“

„Teorie se stávají ideologiemi, dokonce ve fyzice a biologii. Kdo zaútočí na převládající módu, je "venku" a nedostane už žádné peníze.“

„Fakta jako taková nemají smysl; mohou jej nabýt pouze skrze naše rozhodnutí.“

„Dějiny nejsou přece "jinde"! Jsou tady, děláme je my všichni...; naše každodenní dobré či špatné počínání je jejich konstruktivní součástí; život není vně dějin a dějiny nejsou vně života.“

„Lidé si nejsou rovni, ale my se můžeme rozhodnout bojovat za rovnost.“

Podobní autori