Anglickej citáty s prekladom

Preskúmajte známe a užitočné anglickej citáty, frázy a výroky. V latinčine aj s prekladom.


Citát „Šťastie si nemôžete kúpiť.“
Kurt Cobain fotka

„Šťastie si nemôžete kúpiť.“
You can't buy happiness

—  Kurt Cobain americký hudobník a umelec 1967 - 1994

Vincent Van Gogh fotka

„Srdce človeka je veľmi podobné moru, má svoje búrky, má svoje prílivy a vo svojich hĺbkach má aj svoje perly.“
The heart of man is very much like the sea, it has its storms, it has its tides and in its depths it has its pearls too

—  Vincent Van Gogh holandský post-impresionistický maliar 1853 - 1890

Citát „Iba Boh ma môže súdiť.“
Tupac Shakur fotka

„Iba Boh ma môže súdiť.“
Only God can judge me now

—  Tupac Shakur 1971 - 1996

Nick Vujicic fotka

„Nevzdávajte sa Boha, pretože Boh sa vás nevzdá!“
Don't give up on God because God will not give up on you!

—  Nick Vujicic 1982

Citát „Neberte život príliš vážne, aj tak z neho nevyváznete živý.“
Elbert Hubbard fotka

„Neberte život príliš vážne, aj tak z neho nevyváznete živý.“
Do not take life too seriously – you will never get out of it alive.

—  Elbert Hubbard americký spisovateľ, nakladateľ, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Citát „Mám rada život. Bola som už divoko zúfalá, akútne mizerná, plná smútku, ale napriek tomu všetkému, som si stále istá, že už len byť nažive je veľká vec.“
Agatha Christie fotka

„Mám rada život. Bola som už divoko zúfalá, akútne mizerná, plná smútku, ale napriek tomu všetkému, som si stále istá, že už len byť nažive je veľká vec.“
I like living. I have sometimes been wildly despairing, acutely miserable, racked with sorrow, but through it all I still know quite certainly that just to be alive is a grand thing.

—  Agatha Christie britská spisovateľka detektívnej a mystery literatúry 1890 - 1976

Citát „Myslenie je najťažšia práca, ktorá existuje. To je dôvod, prečo tak málo ľudí myslí.“
Henry Ford fotka

„Myslenie je najťažšia práca, ktorá existuje. To je dôvod, prečo tak málo ľudí myslí.“
Thinking is the hardest work there is, which is probably the reason why so few engage in it.

—  Henry Ford americký priemyselník 1863 - 1947

Prisudzované výroky

Stephen Hawking fotka

„Nech je život akokoľvek zlý, vždy jestvuje niečo, čo môžete robiť a dosiahnuť v tom úspech. Kým je život, ostáva nádej.“
However bad life may seem, there is always something you can do and succeed at. Where there's life, there's hope.

—  Stephen Hawking britský teoretický fyzik, kozmológ 1942 - 2018

Potvrdené výroky

Charles Bukowski fotka

„Ako môže byť človek šťastný z toho, že vstáva o 8:30 ráno, skočí z postele, oblečie sa, na silu sa naje, vymočí sa, umyje si zuby a vlasy, bojuje s dopravou, aby sa dostal na miesto, kde v podstate zarába veľa peňazí pre niekoho iného a očakáva sa od neho, aby bol vďačný za možnosť, že tak môže robiť?“
How in the hell could a man enjoy being awakened at 8:30 a.m. by an alarm clock, leap out of bed, dress, force-feed, piss, brush teeth and hair, and fight traffic to get to a place where essentially you made lots of money for somebody else and were asked to be grateful for the opportunity to do so?

—  Charles Bukowski americký spisovateľ 1920 - 1994

Albert Einstein fotka

„Ak A znamená v živote úspech, potom A = x + y + z. Práca je x, zábava je y a z znamená držať hubu.“
If A is success in life, then A = x + y + z. Work is x, play is y and z is keeping your mouth shut.

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Emily Bronte fotka

„Je viac mnou ako ja sama. Z čokoľvek sú naše duše stvorené, jeho a moja sú jedno.“
He's more myself than I am. Whatever our souls are made of, his and mine are the same.

—  Emily Bronte britská spisovateľka, poetka a učiteľka 1818 - 1848

Citát „Len dve veci sú nekonečné. Vesmír a ľudská hlúposť. Pri tej prvej si však nie som taký istý.“
Albert Einstein fotka

„Len dve veci sú nekonečné. Vesmír a ľudská hlúposť. Pri tej prvej si však nie som taký istý.“
Two things are infinite: the universe and the human stupidity.

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Muhammad Ali fotka

„Ak dokážu urobiť penicilín z plesnivého chleba, potom určite dokážu niečo urobiť aj z teba.“
If they can make penicillin out of moldy bread, then they can sure make something out of you.

—  Muhammad Ali boxer 1942 - 2016

Marilyn Monroe fotka

„Nedokonalosť je krásna, šialenstvo je génius a je lepšie byť absolútne smiešnym než úplne nudným.“
Imperfection is beauty, madness is genius and it's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring.

—  Marilyn Monroe americká herečka, modelka a speváčka 1926 - 1962

Citát „Problém s týmto svetom je ten, že inteligentní ľudia sú plní pochybností, zatiaľ čo tí hlúpi sú sebaistí.“
Charles Bukowski fotka

„Problém s týmto svetom je ten, že inteligentní ľudia sú plní pochybností, zatiaľ čo tí hlúpi sú sebaistí.“
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts while the stupid one are full of confidence.

—  Charles Bukowski americký spisovateľ 1920 - 1994

Michael Jackson fotka

„Klamstvá šprintujú, ale pravda beží maratóny.“
Lies run sprints but the truth runs marathons.

—  Michael Jackson americký popový, soulový a rockový spevák 1958 - 2009

Clive Staples Lewis fotka

„Integrita znamená robiť tú správnu vec, aj keď sa nikto nepozerá.“
Integrity is doing the right thing, even when no one is watching.

—  Clive Staples Lewis obhajca kresťanstva, románopisec a medievalista 1898 - 1963

Charles Bukowski fotka

„Neznášaš ľudí? “

"Nie že by som ich nenávidel … len sa cítim lepšie, keď nie sú nablízku."“

Do you hate people?” “I don't hate them… I just feel better when they're not around.

—  Charles Bukowski americký spisovateľ 1920 - 1994

Marilyn Monroe fotka

„Pre všetky dievčatá, ktoré si myslia, že sú tučné, len preto, že nemáte číslo nula, ste krásne, to spoločnosť je tá, ktorá je škaredá.“
To all the girls that think you're fat because you're not a size zero you're the beautiful one it's society who's ugly.

—  Marilyn Monroe americká herečka, modelka a speváčka 1926 - 1962

Citát „Mám len jednu ambíciu. Mám len jednu vec, ktorú naozaj chcem, aby sa stala. Chcel by som vidieť ľudí spoločne žiť: čiernych, bielych, Číňanov, každého - to je všetko.“
Bob Marley fotka

„Mám len jednu ambíciu. Mám len jednu vec, ktorú naozaj chcem, aby sa stala. Chcel by som vidieť ľudí spoločne žiť: čiernych, bielych, Číňanov, každého - to je všetko.“
Me only have one ambition, y'know. I only have one thing I really like to see happen. I like to see mankind live together - black, white, Chinese, everyone - that's all.

—  Bob Marley jamajský spevák, skladateľ, hudobník 1945 - 1981

Prisudzované výroky

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dnešné výročie
Franz Kafka fotka
Franz Kafka33
rakúsko-Uhorsko-československý autor 1883 - 1924
Ramón Gómez De La Serna fotka
Ramón Gómez De La Serna47
španielsky spisovateľ 1888 - 1963
Ernst Fischer fotka
Ernst Fischer5
1899 - 1972
Gavril Romanovič Deržavin fotka
Gavril Romanovič Deržavin6
ruský básnik 1743 - 1816
Ďalších 13 výročí
x