Anglickej citáty s prekladom

Preskúmajte známe a užitočné anglickej citáty, frázy a výroky. V latinčine aj s prekladom.


Robert Lee Frost fotka

„Dve cesty sa rozchádzali v lese a ja -
Vydal som po tej menej vychodenej.
A takto som spravil všetok rozdiel.“

Two roads diverged in a wood, and I - I took the one less traveled by, And that has made all the difference.

—  Robert Lee Frost americký básnik 1874 - 1963

Henry Ford fotka

„Kvalita znamená robiť to dobre aj vtedy, keď sa nikto nepozerá.“
Quality means doing it right when no one is looking.

—  Henry Ford americký priemyselník 1863 - 1947

Charlie Chaplin fotka

„Vždy sa rád prechádzam v daždi. Vtedy ma totiž nikto nevidí plakať.“
I always like walking in the rain, so no one can see me crying.” ―Charles Chaplin

—  Charlie Chaplin britský komediálny herec a filmár 1889 - 1977

John Lennon fotka

„Sen, ktorý snívate sám, je len snom. Sen, ktorý snívate spolu s niekým, je realitou.“
A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality.

—  John Lennon britský hudobník 1940 - 1980

Citát „Snívam o mojej maľbe a potom maľujem svoj sen.“
Vincent Van Gogh fotka

„Snívam o mojej maľbe a potom maľujem svoj sen.“
I dream my painting, and then I paint my dream.

—  Vincent Van Gogh holandský post-impresionistický maliar 1853 - 1890

Tupac Shakur fotka

„Realita je zlá, sny sú však skutočné.“
Reality is wrong. Dreams are for the real.

—  Tupac Shakur 1971 - 1996

Langston Hughes fotka

„Drž sa pevne snov
 Ak sny vyhasnú, život sa stane vtákom so zlomeným krídlom, ktorý nedokáže vzlietnuť.“

Hold fast to dreams For if dreams die Life is a broken-winged bird That cannot fly.

—  Langston Hughes 1902 - 1967

Friedrich Nietzsche fotka

„Nakoniec človek miluje svoju túžbu, a nie to vytúžené.“
Ultimately, it is the desire, not the desired, that we love.

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Prisudzované výroky

Bob Marley fotka

„Niektorí ľudia cítia dážď. Iní len zmoknú.“
Some people feel the rain. Others just get wet.

—  Bob Marley jamajský spevák, skladateľ, hudobník 1945 - 1981

Bob Marley fotka

„Skutočne verím, že len raz vo svojom živote nájdete niekoho, kto dokáže úplne zmeniť váš svet. Hovoríte im veci, ktoré ste nikdy nezdieľali s inou dušou a absorbujú všetko, čo hovoríte, a v skutočnosti chcú počuť viac. Zdieľate nádeje pre budúcnosť, sny, ktoré sa nikdy nenaplnia, ciele, ktoré sa nikdy nedosiahli, a mnohé sklamania života, ktoré na vás vrhli. Keď sa stane niečo úžasné, nemôžete sa dočkať, až im o tom poviete, s vedomím, že sa podelia o vaše vzrušenie. Nehanbia sa s vami plakať, keď vám ublížili, ani sa s vami smiať, keď si zo seba robíte blázna. Nikdy nezrania vaše pocity, ani sa pri nich necítite, že nie ste dosť dobrí, ale skôr vás rysujú a ukazujú vám veci, ktoré vás robia výnimočnými a dokonca krásnymi. Nikdy necítite tlak, žiarlivosť alebo konkurenciu, ale len tichý pokoj, keď sú vo vašom okolí. Môžete byť sami sebou a nemusíte sa starať o to, čo si o vás budú myslieť, pretože vás milujú za to, kým ste. Veci, ktoré sa zdajú byť bezvýznamné pre väčšinu ľudí, ako je napríklad poznámka, pieseň alebo chôdza, sa stávajú neoceniteľnými pokladmi, ktoré sú vo vašom srdci v bezpečí, ktoré si navždy budete vážiť. Spomienky na detstvo sa vracajú a sú tak jasné a živé ako keď ste boli mladí. Farby sa zdajú byť jasnejšie a žiarivejšie. Smiech sa javí ako súčasť každodenného života, kým predtým, bol zriedkavý alebo vôbec neexistoval. Hovor alebo dva vám počas dňa pomáhajú prekonať dlhý pracovný deň a vždy vám vyčarujú úsmev na tvári. V ich prítomnosti nepotrebujete nepretržitú konverzáciu, ale zistíte, že ste dosť spokojní s tým, že ich máte v blízkosti. Veci, ktoré vás nikdy nezaujímali, sú fascinujúce, pretože viete, že sú pre túto osobu, ktorá je pre vás taká výnimočná, dôležité. Myslíte na túto osobu pri každej príležitosti a pri všetkom, čo robíte. Pripomínajú vám ich jednoduché veci ako bledo modrá obloha, mierny vietor alebo dokonca búrkový mrak na obzore. Otvárate svoje srdce s vedomím, že existuje šanca, že sa môže jeden deň všetko skončiť a otvorením svojho srdca zažijete lásku a radosť, o ktorej ste nikdy nesnívali. Zistíte, že byť zraniteľný je jediný spôsob, ako umožniť vášmu srdcu, aby pocítilo skutočné potešenie, ktoré je tak reálne, že vás to desí. Uvedomíte si, že máte skutočného priateľa a možno aj duchovného partnera, ktorý vám zostane verný až do konca. Život sa zdá byť úplne iný, vzrušujúci a užitočný. Vašou jedinou nádejou a bezpečnosťou je vedomie, že sú súčasťou vášho života.“
Only once in your life, I truly believe, you find someone who can completely turn your world around. You tell them things that you’ve never shared with another soul and they absorb everything you say and actually want to hear more. You share hopes for the future, dreams that will never come true, goals that were never achieved and the many disappointments life has thrown at you. When something wonderful happens, you can’t wait to tell them about it, knowing they will share in your excitement. They are not embarrassed to cry with you when you are hurting or laugh with you when you make a fool of yourself. Never do they hurt your feelings or make you feel like you are not good enough, but rather they build you up and show you the things about yourself that make you special and even beautiful. There is never any pressure, jealousy or competition but only a quiet calmness when they are around. You can be yourself and not worry about what they will think of you because they love you for who you are. The things that seem insignificant to most people such as a note, song or walk become invaluable treasures kept safe in your heart to cherish forever. Memories of your childhood come back and are so clear and vivid it’s like being young again. Colours seem brighter and more brilliant. Laughter seems part of daily life where before it was infrequent or didn’t exist at all. A phone call or two during the day helps to get you through a long day’s work and always brings a smile to your face. In their presence, there’s no need for continuous conversation, but you find you’re quite content in just having them nearby. Things that never interested you before become fascinating because you know they are important to this person who is so special to you. You think of this person on every occasion and in everything you do. Simple things bring them to mind like a pale blue sky, gentle wind or even a storm cloud on the horizon. You open your heart knowing that there’s a chance it may be broken one day and in opening your heart, you experience a love and joy that you never dreamed possible. You find that being vulnerable is the only way to allow your heart to feel true pleasure that’s so real it scares you. You find strength in knowing you have a true friend and possibly a soul mate who will remain loyal to the end. Life seems completely different, exciting and worthwhile. Your only hope and security is in knowing that they are a part of your life.

—  Bob Marley jamajský spevák, skladateľ, hudobník 1945 - 1981

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Cristiano Ronaldo fotka

„Nepoznám nikoho lepšieho ako som ja. Žiadny hráč nerobí veci, ktoré by som ja nedokázal, ale ja vidím veci, ktoré iní nedokážu. Neexistuje viac ucelený hráč ako som ja. Som najlepší hráč v histórii - v dobrých aj zlých chvíľach.“
I don’t see anyone better than me. No player does things that I cannot do myself, but I see things others can’t do. There’s no more complete player than me. I’m the best player in history — in the good and the bad moments.

—  Cristiano Ronaldo portugalský futbalista 1985

Woody Allen fotka

„Stále ma hľadáš v každej žene. Vždy sa budeš snažiť vytvoriť to, čo sme mali. Vieš to.“
Your still searching for me in every woman. You'll always seek to duplicate what we had. You know it.

—  Woody Allen americký scenárista, režisér, herec, komik, spisovateľ, dramatik a hudobník 1935

Michael Jackson fotka

„Láska žije navždy.“
Love lives forever.

—  Michael Jackson americký popový, soulový a rockový spevák 1958 - 2009

Albert Einstein fotka

„Zdravý rozum je zbierka predsudkov nazhromaždených vo veku osemnástich rokov.“
Common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen.

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Mark Twain fotka

„Strach zo smrti je následkom strachu zo života. Človek, ktorý žije naplno, je pripravený zomrieť kedykoľvek.“
The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time.

—  Mark Twain americký autor a humorista 1835 - 1910

Paulo Coelho fotka

„Človek je milovaný, pretože je milovaný. Na lásku nie je potrebný žiadny dôvod.“
One is loved because one is loved. No reason is needed for loving.

—  Paulo Coelho brazílsky textár a spisovateľ 1947

Charles Bukowski fotka

„Umreli sme už toľkokrát, že sa môžeme iba čudovať, prečo nám na veciach stále záleží.“
We’ve died so many times now that we can only wonder why we still care.

—  Charles Bukowski americký spisovateľ 1920 - 1994

Martin Luther King fotka

„Ak nemôžete lietať, bežte; ak nemôžete bežať, kráčajte; ak nemôžete chodiť, plazte sa; ale za každých okolností sa stále hýbte.“
We must keep moving. If you can’t fly, run; if you can’t run, walk; if you can’t walk, crawl; but by all means keep moving.

—  Martin Luther King americký duchovný, aktivista a vodca v americkom hnutií občianskych práv 1929 - 1968

Louisa May Alcottová fotka

„Verný priateľ je silná obrana;
A ten, kto ho našiel, našiel poklad.“

A faithful friend is a strong defense; And he that hath found him hath found a treasure.

—  Louisa May Alcottová americká spisovateľka 1832 - 1888

Louisa May Alcottová fotka

„Nebojím sa búrok, pretože sa učím plachtiť na mojej lodi.“
I'm not afraid of storms, for I'm learning how to sail my ship.

—  Louisa May Alcottová americká spisovateľka 1832 - 1888

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dnešné výročie
Victor Hugo fotka
Victor Hugo98
francúzsky básnik, prozaik a dramatik 1802 - 1885
Antonín Sova fotka
Antonín Sova1
český básnik a spisovateľ 1864 - 1928
Karl Jaspers fotka
Karl Jaspers6
nemecký psychiater a filozof 1883 - 1969
Ďalších 23 výročí