Anglickej citáty s prekladom

Preskúmajte známe a užitočné anglickej citáty, frázy a výroky. V latinčine aj s prekladom.


Robert Lee Frost fotka

„Diplomat je človek, ktorý si vždy pamätá narodeniny dámy, ale nikdy si nepamätá jej vek.“
A diplomat is a man who always remembers a woman's birthday but never remembers her age.

—  Robert Lee Frost americký básnik 1874 - 1963

Abraham Lincoln fotka

„Priateľ je človek, ktorý má rovnakých nepriateľov ako vy.“
A friend is one who has the same enemies as you have.

—  Abraham Lincoln 16. prezident Spojených štátov 1809 - 1865

Hans Christian Andersen fotka

„Život nestačí, povedal motýľ. Treba k nemu slnečný jas, slobodu a malý kvietok.“
Just living is not enough," said the butterfly, "one must have sunshine, freedom, and a little flower.

—  Hans Christian Andersen dánsky autor, autor rozprávok a básnik 1805 - 1875

Friedrich Nietzsche fotka

„Nie nedostatok lásky, ale nedostatok priateľstva zaviňuje nešťastné manželstvo.“
It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Citát „Len dve veci sú nekonečné. Vesmír a ľudská hlúposť. Pri tej prvej si však nie som taký istý.“
Albert Einstein fotka

„Len dve veci sú nekonečné. Vesmír a ľudská hlúposť. Pri tej prvej si však nie som taký istý.“
Two things are infinite: the universe and the human stupidity.

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Tom Hiddleston fotka

„Nikdy nevieš, čo je za rohom. Môže tam byť všetko. Alebo tam možno nič nie je. Kráčaj dopredu postupne a potom, keď sa jedného dňa obzrieš za seba, uvedomíš si, že si vystúpil na vrchol.“
You never know what's around the corner. It could be everything. Or it could be nothing. You keep putting one foot in front of the other, and then one day you look back and you've climbed a mountain.

—  Tom Hiddleston 1981

Tupac Shakur fotka

„Nie som perfekcionista, ale stále hľadám dokonalosť. Nie som veľký romantik, ale túžim po láske.“
I am not a perfectionist, but still I seek perfection. I am not a great romantic, but yet I yearn 4 affection

—  Tupac Shakur 1971 - 1996

Citát „Problém s týmto svetom je ten, že inteligentní ľudia sú plní pochybností, zatiaľ čo tí hlúpi sú sebaistí.“
Charles Bukowski fotka

„Problém s týmto svetom je ten, že inteligentní ľudia sú plní pochybností, zatiaľ čo tí hlúpi sú sebaistí.“
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts while the stupid one are full of confidence.

—  Charles Bukowski americký spisovateľ 1920 - 1994

George Bernard Shaw fotka

„Gentleman je ten, kto dáva svetu viac, ako si z neho berie.“
A gentleman is one who puts more into the world than he takes out.

—  George Bernard Shaw írsky dramatik 1856 - 1950

Vincent Van Gogh fotka

„Srdce človeka je veľmi podobné moru, má svoje búrky, má svoje prílivy a vo svojich hĺbkach má aj svoje perly.“
The heart of man is very much like the sea, it has its storms, it has its tides and in its depths it has its pearls too

—  Vincent Van Gogh holandský post-impresionistický maliar 1853 - 1890

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Friedrich Nietzsche fotka

„Myšlienka na samovraždu je silný útešný prostriedok. Človek s ňou prežije hociktorú zlú noc.“
The thought of suicide is a great consolation: by means of it one gets through many a dark night.

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Prisudzované výroky

Tupac Shakur fotka

„Nehovorím, že zmením svet, ale zaručujem, že zapálim mozog, ktorý zmení svet.“
I'm not saying I'm gonna change the world, but I guarantee that I will spark the brain that will change the world.

—  Tupac Shakur 1971 - 1996

Woody Allen fotka

„Mojim jediným sklamaním v živote je, že nie som niekto iný.“
My one regret in life is that I am not someone else.

—  Woody Allen americký scenárista, režisér, herec, komik, spisovateľ, dramatik a hudobník 1935

Varianta: Vo svojom živote ľutujem len to, že nie som niekto iný.

Tupac Shakur fotka

„Nechcem znieť sprosto,
ale dráždi ma,
Nechcem to, ak je to tak jednoduché“

Hate to sound sleazy, but tease me, I don't want it if it's that easy

—  Tupac Shakur 1971 - 1996

Citát „Milujem spánok. Môj život má totiž tendenciu rozpadnúť sa hneď, ako vstanem.“
Ernest Hemingway fotka

„Milujem spánok. Môj život má totiž tendenciu rozpadnúť sa hneď, ako vstanem.“
I love sleep. My life has the tendency to fall apart when I'm awake, you know?

—  Ernest Hemingway americký autor a novinár 1899 - 1961

Bob Marley fotka

„Skutočne verím, že len raz vo svojom živote nájdete niekoho, kto dokáže úplne zmeniť váš svet. Hovoríte im veci, ktoré ste nikdy nezdieľali s inou dušou a absorbujú všetko, čo hovoríte, a v skutočnosti chcú počuť viac. Zdieľate nádeje pre budúcnosť, sny, ktoré sa nikdy nenaplnia, ciele, ktoré sa nikdy nedosiahli, a mnohé sklamania života, ktoré na vás vrhli. Keď sa stane niečo úžasné, nemôžete sa dočkať, až im o tom poviete, s vedomím, že sa podelia o vaše vzrušenie. Nehanbia sa s vami plakať, keď vám ublížili, ani sa s vami smiať, keď si zo seba robíte blázna. Nikdy nezrania vaše pocity, ani sa pri nich necítite, že nie ste dosť dobrí, ale skôr vás rysujú a ukazujú vám veci, ktoré vás robia výnimočnými a dokonca krásnymi. Nikdy necítite tlak, žiarlivosť alebo konkurenciu, ale len tichý pokoj, keď sú vo vašom okolí. Môžete byť sami sebou a nemusíte sa starať o to, čo si o vás budú myslieť, pretože vás milujú za to, kým ste. Veci, ktoré sa zdajú byť bezvýznamné pre väčšinu ľudí, ako je napríklad poznámka, pieseň alebo chôdza, sa stávajú neoceniteľnými pokladmi, ktoré sú vo vašom srdci v bezpečí, ktoré si navždy budete vážiť. Spomienky na detstvo sa vracajú a sú tak jasné a živé ako keď ste boli mladí. Farby sa zdajú byť jasnejšie a žiarivejšie. Smiech sa javí ako súčasť každodenného života, kým predtým, bol zriedkavý alebo vôbec neexistoval. Hovor alebo dva vám počas dňa pomáhajú prekonať dlhý pracovný deň a vždy vám vyčarujú úsmev na tvári. V ich prítomnosti nepotrebujete nepretržitú konverzáciu, ale zistíte, že ste dosť spokojní s tým, že ich máte v blízkosti. Veci, ktoré vás nikdy nezaujímali, sú fascinujúce, pretože viete, že sú pre túto osobu, ktorá je pre vás taká výnimočná, dôležité. Myslíte na túto osobu pri každej príležitosti a pri všetkom, čo robíte. Pripomínajú vám ich jednoduché veci ako bledo modrá obloha, mierny vietor alebo dokonca búrkový mrak na obzore. Otvárate svoje srdce s vedomím, že existuje šanca, že sa môže jeden deň všetko skončiť a otvorením svojho srdca zažijete lásku a radosť, o ktorej ste nikdy nesnívali. Zistíte, že byť zraniteľný je jediný spôsob, ako umožniť vášmu srdcu, aby pocítilo skutočné potešenie, ktoré je tak reálne, že vás to desí. Uvedomíte si, že máte skutočného priateľa a možno aj duchovného partnera, ktorý vám zostane verný až do konca. Život sa zdá byť úplne iný, vzrušujúci a užitočný. Vašou jedinou nádejou a bezpečnosťou je vedomie, že sú súčasťou vášho života.“
Only once in your life, I truly believe, you find someone who can completely turn your world around. You tell them things that you’ve never shared with another soul and they absorb everything you say and actually want to hear more. You share hopes for the future, dreams that will never come true, goals that were never achieved and the many disappointments life has thrown at you. When something wonderful happens, you can’t wait to tell them about it, knowing they will share in your excitement. They are not embarrassed to cry with you when you are hurting or laugh with you when you make a fool of yourself. Never do they hurt your feelings or make you feel like you are not good enough, but rather they build you up and show you the things about yourself that make you special and even beautiful. There is never any pressure, jealousy or competition but only a quiet calmness when they are around. You can be yourself and not worry about what they will think of you because they love you for who you are. The things that seem insignificant to most people such as a note, song or walk become invaluable treasures kept safe in your heart to cherish forever. Memories of your childhood come back and are so clear and vivid it’s like being young again. Colours seem brighter and more brilliant. Laughter seems part of daily life where before it was infrequent or didn’t exist at all. A phone call or two during the day helps to get you through a long day’s work and always brings a smile to your face. In their presence, there’s no need for continuous conversation, but you find you’re quite content in just having them nearby. Things that never interested you before become fascinating because you know they are important to this person who is so special to you. You think of this person on every occasion and in everything you do. Simple things bring them to mind like a pale blue sky, gentle wind or even a storm cloud on the horizon. You open your heart knowing that there’s a chance it may be broken one day and in opening your heart, you experience a love and joy that you never dreamed possible. You find that being vulnerable is the only way to allow your heart to feel true pleasure that’s so real it scares you. You find strength in knowing you have a true friend and possibly a soul mate who will remain loyal to the end. Life seems completely different, exciting and worthwhile. Your only hope and security is in knowing that they are a part of your life.

—  Bob Marley jamajský spevák, skladateľ, hudobník 1945 - 1981

Paulo Coelho fotka

„Slzy sú slová, ktoré je potrebné napísať.“
Tears are words that need to be written.

—  Paulo Coelho brazílsky textár a spisovateľ 1947

Andrzej Majewski fotka

„Žena vädne, keď je napojená len slzami.“
A woman withers when she is watered only with tears.

—  Andrzej Majewski 1966

John Lennon fotka

„Počítajte si svoj vek v priateľoch, nie v rokoch. Počítajte si svoj život v úsmevoch, nie v slzách.“
Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears.

—  John Lennon britský hudobník 1940 - 1980

Albert Einstein fotka

„Keď sa potknete o lásku, je ľahké vstať. Keď však do nej spadnete a zamilujete sa, nebudete môcť sa znova postaviť.“
When you trip over love, it is easy to get up. But when you fall in love, it is impossible to stand again.

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dnešné výročie
Ludwig Feuerbach fotka
Ludwig Feuerbach18
nemecký filozof a antropológ 1804 - 1872
Maximilien Robespierre fotka
Maximilien Robespierre1
francúzsky revolučný politik 1758 - 1794
Cyrano De Bergerac fotka
Cyrano De Bergerac7
francúzsky románopisec, dramatik, vedec a duelista 1619 - 1655
Beatrix Potter fotka
Beatrix Potter1
1866 - 1943
Ďalších 14 výročí