Anglickej citáty s prekladom

Preskúmajte známe a užitočné anglickej citáty, frázy a výroky. V latinčine aj s prekladom.


John Lennon fotka

„Úprimnosť vám neprinesie veľa priateľov, ale vždy vám prinesie tých správnych.“
Being honest may not get you a lot of friends but it’ll always get you the right ones.

—  John Lennon britský hudobník 1940 - 1980

Kurt Cobain fotka

„Som škaredý, ale to je v poriadku, pretože ty si tiež.“
I'm so ugly, but that's O.K. 'cause so are you.

—  Kurt Cobain americký hudobník a umelec 1967 - 1994

Dalajláma fotka

„Ak chceš, aby ostatní boli šťastní, maj zľutovanie. Ak chceš byť ty šťastný, maj zľutovanie.“
If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion.

—  Dalajláma duchovný vodca Tibetu 1935

Dalajláma fotka

„Verím, že všetko utrpenie je spôsobené nevedomosťou.“
I believe all suffering is caused by ignorance.

—  Dalajláma duchovný vodca Tibetu 1935

Johnny Depp fotka

„Ak by niekto zranil moju rodinu alebo priateľa, alebo niekoho, koho milujem, zjedol by som ich. Aj keby som skončil vo väzení na 500 rokov by som ich zjedol.“
If someone were to harm my family or a friend or somebody I love, I would eat them. I might end up in jail for 500 years, but I would eat them.

—  Johnny Depp americký filmový herec, scenárista, režisér a hudobník 1963

Tupac Shakur fotka

„Nevybral som si drsný život, drsný život si vybral mňa.“
I didn't choose the thug life, the thug life chose me.

—  Tupac Shakur 1971 - 1996

John Lennon fotka

„Počítajte si svoj vek v priateľoch, nie v rokoch. Počítajte si svoj život v úsmevoch, nie v slzách.“
Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears.

—  John Lennon britský hudobník 1940 - 1980

Paulo Coelho fotka

„Nič na svete nie je nikdy úplne zlé. Dokonca aj zastavené hodiny ukazujú správny čas dvakrát denne.“
Nothing in the world is ever completely wrong. Even a stopped clock is right twice a day.

—  Paulo Coelho brazílsky textár a spisovateľ 1947

Konfucius fotka

„Najzábavnejší ľudia sú najsmutnejší“
The funniest people are the saddest ones

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

Clive Staples Lewis fotka

„Typickým prejavom otvorenia priateľstva by bolo niečo ako: „Čo? Aj ty? Myslel som si, že som jediný.““
The typical expression of opening Friendship would be something like, "What? You too? I thought I was the only one."

—  Clive Staples Lewis obhajca kresťanstva, románopisec a medievalista 1898 - 1963

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Citát „Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič. Keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír.“
Buddha fotka

„Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič. Keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír.“
If you seek to understand the whole universe, you will understand nothing at all. If you seek to understand yourself, you will understand to whole universe.

—  Buddha nepálsky duchovný učiteľ na ktorého učení bol založený Budhizmus -563 - -483 pred n. l.

Prisudzované výroky

Virginia Woolf fotka

„Ak nehovoríte pravdu o sebe, nemôžete ju hovoriť ani o iných ľuďoch.“
If you do not tell the truth about yourself you cannot tell it about other people.

—  Virginia Woolf anglická spisovateľka 1882 - 1941

Bob Marley fotka

„Miluj život, ktorý žiješ. Ži život, ktorý miluješ.“
Love the life you live. Live the life you love.

—  Bob Marley jamajský spevák, skladateľ, hudobník 1945 - 1981

George Orwell fotka

„Kto kontroluje minulosť, má pod kontrolou budúcnosť. Kto kontroluje súčasnosť, má pod kontrolou minulosť.“
Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past.

—  George Orwell anglický spisovateľ a novinár 1903 - 1950

John Lennon fotka

„Nakoniec bude všetko v poriadku. Ak to nie je v poriadku, ešte nie je koniec.“
Everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end.

—  John Lennon britský hudobník 1940 - 1980

Lionel Messi fotka

„Barcelona mi dala všetko, dali mi šancu, keď mi ju nedal nikto iný. Nikdy nebudem túžiť hrať pre niekoho iného, budem tu tak dlho, ako to budú po mne chcieť.“
Barcelona gave me everything, they took a chance on me when nobody else would. I never have any desire to play for anybody else, I will be here for as long as they want me.

—  Lionel Messi argentínsky futbalista 1987

Claude Monet fotka

„Nevytváram zázraky, len používam a plytvám množstvom farby ...“
I'm not performing miracles, I'm using up and wasting a lot of paint…

—  Claude Monet francúzsky maliar 1840 - 1926

Bob Marley fotka

„Skutočne verím, že len raz vo svojom živote nájdete niekoho, kto dokáže úplne zmeniť váš svet. Hovoríte im veci, ktoré ste nikdy nezdieľali s inou dušou a absorbujú všetko, čo hovoríte, a v skutočnosti chcú počuť viac. Zdieľate nádeje pre budúcnosť, sny, ktoré sa nikdy nenaplnia, ciele, ktoré sa nikdy nedosiahli, a mnohé sklamania života, ktoré na vás vrhli. Keď sa stane niečo úžasné, nemôžete sa dočkať, až im o tom poviete, s vedomím, že sa podelia o vaše vzrušenie. Nehanbia sa s vami plakať, keď vám ublížili, ani sa s vami smiať, keď si zo seba robíte blázna. Nikdy nezrania vaše pocity, ani sa pri nich necítite, že nie ste dosť dobrí, ale skôr vás rysujú a ukazujú vám veci, ktoré vás robia výnimočnými a dokonca krásnymi. Nikdy necítite tlak, žiarlivosť alebo konkurenciu, ale len tichý pokoj, keď sú vo vašom okolí. Môžete byť sami sebou a nemusíte sa starať o to, čo si o vás budú myslieť, pretože vás milujú za to, kým ste. Veci, ktoré sa zdajú byť bezvýznamné pre väčšinu ľudí, ako je napríklad poznámka, pieseň alebo chôdza, sa stávajú neoceniteľnými pokladmi, ktoré sú vo vašom srdci v bezpečí, ktoré si navždy budete vážiť. Spomienky na detstvo sa vracajú a sú tak jasné a živé ako keď ste boli mladí. Farby sa zdajú byť jasnejšie a žiarivejšie. Smiech sa javí ako súčasť každodenného života, kým predtým, bol zriedkavý alebo vôbec neexistoval. Hovor alebo dva vám počas dňa pomáhajú prekonať dlhý pracovný deň a vždy vám vyčarujú úsmev na tvári. V ich prítomnosti nepotrebujete nepretržitú konverzáciu, ale zistíte, že ste dosť spokojní s tým, že ich máte v blízkosti. Veci, ktoré vás nikdy nezaujímali, sú fascinujúce, pretože viete, že sú pre túto osobu, ktorá je pre vás taká výnimočná, dôležité. Myslíte na túto osobu pri každej príležitosti a pri všetkom, čo robíte. Pripomínajú vám ich jednoduché veci ako bledo modrá obloha, mierny vietor alebo dokonca búrkový mrak na obzore. Otvárate svoje srdce s vedomím, že existuje šanca, že sa môže jeden deň všetko skončiť a otvorením svojho srdca zažijete lásku a radosť, o ktorej ste nikdy nesnívali. Zistíte, že byť zraniteľný je jediný spôsob, ako umožniť vášmu srdcu, aby pocítilo skutočné potešenie, ktoré je tak reálne, že vás to desí. Uvedomíte si, že máte skutočného priateľa a možno aj duchovného partnera, ktorý vám zostane verný až do konca. Život sa zdá byť úplne iný, vzrušujúci a užitočný. Vašou jedinou nádejou a bezpečnosťou je vedomie, že sú súčasťou vášho života.“
Only once in your life, I truly believe, you find someone who can completely turn your world around. You tell them things that you’ve never shared with another soul and they absorb everything you say and actually want to hear more. You share hopes for the future, dreams that will never come true, goals that were never achieved and the many disappointments life has thrown at you. When something wonderful happens, you can’t wait to tell them about it, knowing they will share in your excitement. They are not embarrassed to cry with you when you are hurting or laugh with you when you make a fool of yourself. Never do they hurt your feelings or make you feel like you are not good enough, but rather they build you up and show you the things about yourself that make you special and even beautiful. There is never any pressure, jealousy or competition but only a quiet calmness when they are around. You can be yourself and not worry about what they will think of you because they love you for who you are. The things that seem insignificant to most people such as a note, song or walk become invaluable treasures kept safe in your heart to cherish forever. Memories of your childhood come back and are so clear and vivid it’s like being young again. Colours seem brighter and more brilliant. Laughter seems part of daily life where before it was infrequent or didn’t exist at all. A phone call or two during the day helps to get you through a long day’s work and always brings a smile to your face. In their presence, there’s no need for continuous conversation, but you find you’re quite content in just having them nearby. Things that never interested you before become fascinating because you know they are important to this person who is so special to you. You think of this person on every occasion and in everything you do. Simple things bring them to mind like a pale blue sky, gentle wind or even a storm cloud on the horizon. You open your heart knowing that there’s a chance it may be broken one day and in opening your heart, you experience a love and joy that you never dreamed possible. You find that being vulnerable is the only way to allow your heart to feel true pleasure that’s so real it scares you. You find strength in knowing you have a true friend and possibly a soul mate who will remain loyal to the end. Life seems completely different, exciting and worthwhile. Your only hope and security is in knowing that they are a part of your life.

—  Bob Marley jamajský spevák, skladateľ, hudobník 1945 - 1981

Benjamin Franklin fotka

„Tí, čo sa dokážu vzdať základnej slobody, aby získali trochu dočasnej bezpečnosti, nezaslúžia si ani slobodu ani bezpečnosť.“
Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Ernest Hemingway fotka

„Nie je nič na písaní. Jediné, čo musíte spraviť, je sadnúť si za písací stroj a krvácať.“
There is nothing to writing. All you do is sit down at a typewriter and bleed.

—  Ernest Hemingway americký autor a novinár 1899 - 1961

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dnešné výročie
Woody Allen fotka
Woody Allen74
americký scenárista, režisér, herec, komik, spisovateľ, dra… 1935
Charles de Foucauld fotka
Charles de Foucauld23
francúzsky katolícky kňaz 1858 - 1916
Tyler Joseph fotka
Tyler Joseph2
americký spevák-skladateľ 1988
Ďalších 15 výročí