Anglickej citáty s prekladom

Preskúmajte známe a užitočné anglickej citáty, frázy a výroky. V latinčine aj s prekladom.


Galileo Galilei fotka

„Nikdy som nestretol človeka natoľko nevzdelaného, že by som sa od neho nebol niečo naučil.“
I have never met a man so ignorant that I could not learn something from him.

—  Galileo Galilei taliansky matematik, fyzik, filozof a astronóm 1564 - 1642

Mark Twain fotka

„Klamstvo môže obehnúť polku sveta, zatiaľ čo pravda si práve obúva topánky.“
A lie can travel half way around the world while the truth is putting on its shoes.

—  Mark Twain americký autor a humorista 1835 - 1910

Reklama
Vincent Van Gogh fotka

„Srdce človeka je veľmi podobné moru, má svoje búrky, má svoje prílivy a vo svojich hĺbkach má aj svoje perly.“
The heart of man is very much like the sea, it has its storms, it has its tides and in its depths it has its pearls too

—  Vincent Van Gogh holandský post-impresionistický maliar 1853 - 1890

Ralph Waldo Emerson fotka

„Veľký človek je ten, kto si uprostred davu s dokonalou roztomilosťou zachová nezávislosť osamelosti.“
the great man is he who in the midst of the crowd keeps with perfect sweetness the independence of solitude.

—  Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882

Vincent Van Gogh fotka

„Prial by som si, aby ma brali takého, aký som.“
I wish they would take me as I am.

—  Vincent Van Gogh holandský post-impresionistický maliar 1853 - 1890

Elbert Hubbard fotka

„Neberte život príliš vážne, aj tak z neho nevyváznete živý.“
Do not take life too seriously – you will never get out of it alive.

—  Elbert Hubbard americký spisovateľ, nakladateľ, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Citát „Neprosíme o šťastie, len o trochu menej bolesti.“
Charles Bukowski fotka

„Neprosíme o šťastie, len o trochu menej bolesti.“
We don’t even ask happiness, just a little less pain.

—  Charles Bukowski americký spisovateľ 1920 - 1994

Stephen King fotka

„Tá vec, ktorá čaká pod mojou posteľou, aby ma chytila za nohu, nie je skutočná. Viem to a tiež viem, že ak budem dosť opatrný a schovám si nohu pod periny, nikdy ma nič nebude môcť chytiť.“
The thing under my bed waiting to grab my ankle isn't real. I know that, and I also know that if I'm careful to keep my foot under the covers, it will never be able to grab my ankle.

—  Stephen King americký autor 1947

Benjamin Franklin fotka

„Tam, kde je manželstvo bez lásky, tam bude láska bez manželstva.“
Where there is marriage without love, there will be love without marriage.

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Nikola Tesla fotka

„Je mi jedno, že mi ukradli môj nápad … Vadí mi ale, že nemajú žiadne vlastné nápady.“
I don't care that they stole my idea.. I care that they don't have any of their own

—  Nikola Tesla srbský americký vynálezca 1856 - 1943

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Citát „Len dve veci sú nekonečné. Vesmír a ľudská hlúposť. Pri tej prvej si však nie som taký istý.“
Albert Einstein fotka

„Len dve veci sú nekonečné. Vesmír a ľudská hlúposť. Pri tej prvej si však nie som taký istý.“
Two things are infinite: the universe and the human stupidity.

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Tupac Shakur fotka

„Vojny prichádzajú a odchádzajú, ale moji vojaci zostávajú na veky.“
As wars come and go, my soldier stays eternal

—  Tupac Shakur 1971 - 1996

Mark Twain fotka

„Dva najdôležitejšie dni vo vašom živote sú deň, kedy ste sa narodili a deň, kedy zistíte prečo.“
The two most important days in your life are the day you were born and the day you find out why.

—  Mark Twain americký autor a humorista 1835 - 1910

Stephen King fotka

„Kreatívni ľudia sú zrejme vo väčšom nebezpečenstve alkoholizmu a závislosti než tí v iných zamestnaniach. No a čo. Všetci vyzeráme rovnako, keď grciame do odtoku.“
Creative people probably do run a greater risk of alcoholism and addiction than those in some other jobs, but so what? We all look pretty much the same when we're puking in the gutter.

—  Stephen King americký autor 1947
Prisudzované výroky, Creative people probably do run a greater risk of alcoholism and addiction than those in some other jobs, but so what? We all look pretty much the same when we're puking in the gutter. (en)

Dr. Seuss fotka

„Neplač, pretože sa to skončilo. Usmej sa, pretože sa to stalo.“
Don't cry because it's over. Smile because it happened.

—  Dr. Seuss 1904 - 1991

John Lennon fotka

„Zdá sa, že ostatní si myslia, že som lenivý
Mne to nevadí, ja si myslím, že oni sú blázni.
Všade iba utekajú,
Až kým nedôjdu na to,
že to vlastne vôbec nie je potrebné.“

Everybody seems to think I'm lazy I don't mind, I think they're crazy. Running everywhere at such a speed Till they find there's no need.

—  John Lennon britský hudobník 1940 - 1980

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dnešné výročie
 Stendhal fotka
Stendhal64
francúzsky spisovateľ 1783 - 1842
Mary Ward fotka
Mary Ward45
anglická svätica 1585 - 1645
Klaus Hemmerle fotka
Klaus Hemmerle26
aachenský biskup 1929 - 1994
Jonáš Záborský fotka
Jonáš Záborský6
slovenský dramatik, protestantský kňaz, spisovateľ a rímsko… 1812 - 1876
Ďalších 26 výročí