Anglickej citáty s prekladom

Preskúmajte známe a užitočné anglickej citáty, frázy a výroky. V latinčine aj s prekladom.


John Fitzgerald Kennedy fotka

„Deti sú najcennejším zdrojom na svete a jeho najlepšou nádejou do budúcnosti.“
Children are the world's most valuable resource and its best hope for the future.

—  John Fitzgerald Kennedy americký politik, 35. prezident Spojených štátov 1917 - 1963

Tupac Shakur fotka

„Nehovorím, že zmením svet, ale zaručujem, že zapálim mozog, ktorý zmení svet.“
I'm not saying I'm gonna change the world, but I guarantee that I will spark the brain that will change the world.

—  Tupac Shakur 1971 - 1996

Mark Twain fotka

„Človek: tvor, ktorý bol stvorený na konci týždňa, kedy Boh bol už unavený.“
Man was made at the end of the week's work when God was tired.

—  Mark Twain americký autor a humorista 1835 - 1910

Citát „Je len jediná cesta k šťastiu - prestať sa trápiť nad tým, čo je mimo našej moci.“
Epiktétos fotka

„Je len jediná cesta k šťastiu - prestať sa trápiť nad tým, čo je mimo našej moci.“
There is only one way to happiness and that is to cease worrying about things which are beyond the power of our will.

—  Epiktétos filozof starovekého Grécka 50 - 138

Thomas Alva Edison fotka

„Tri hlavné veci, ktorých je treba, aby sa dosiahlo čohokoľvek, čo za to stojí, sú: práca, vytrvalosť a zdravý rozum.“
The three great essentials to achieve anything worth while are: Hard work, Stick-to-itiveness, and Common sense.

—  Thomas Alva Edison americký vynálezca a podnikateľ 1847 - 1931

Bob Marley fotka

„Marihuana je uzdravenie národa, alkohol je jeho zničenie.“
Herb is the healing of a nation, alcohol is the destruction.

—  Bob Marley jamajský spevák, skladateľ, hudobník 1945 - 1981

Citát „Tichí ľudia majú najhlasnejšiu myseľ.“
Stephen Hawking fotka

„Tichí ľudia majú najhlasnejšiu myseľ.“
Quiet people have the loudest minds.

—  Stephen Hawking britský teoretický fyzik, kozmológ 1942 - 2018

Winston Churchill fotka

„Verím iba tým štatistikám, ktoré som sám sfalšoval.“
I only believe in statistics that I doctored myself.

—  Winston Churchill premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny 1874 - 1965

Winston Churchill fotka

„Američania sa vždy pokúšali robiť správne veci, bohužiaľ, až potom čo vyskúšali všetko ostatné.“
Americans Will Always Do the Right Thing — After Exhausting All the Alternatives.

—  Winston Churchill premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny 1874 - 1965

Citát „Pesimista vidí problém v každej príležitosti, optimista vidí príležitosť v každom probléme.“
Winston Churchill fotka

„Pesimista vidí problém v každej príležitosti, optimista vidí príležitosť v každom probléme.“
A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty.

—  Winston Churchill premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny 1874 - 1965

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Winston Churchill fotka

„Lady Nancy Astor: Keby ste bol mojím manželom, dala by som Vám do čaju jed!

Winston Churchill: A keby ste bola mojou manželkou, tak by som ten čaj vypil.“

Lady Nancy Astor: If I were your wife I'd put poison in your coffee. Churchill: If I were your husband I'd drink it.

—  Winston Churchill premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny 1874 - 1965

Winston Churchill fotka

„Nikdy, nikdy ale nikdy sa nevzdávajte.“
Never, never, never give in!

—  Winston Churchill premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny 1874 - 1965

Adolf Hitler fotka

„Ak poviete dosť veľkú lož a a budete ju hovoriť dosť často, uveria jej.“
If you tell a big enough lie and tell it frequently enough, it will be believed.

—  Adolf Hitler vodca a ríšsky kancelár Nemecka, vedúci nacistickej strany 1889 - 1945

Bob Marley fotka

„Skutočne verím, že len raz vo svojom živote nájdete niekoho, kto dokáže úplne zmeniť váš svet. Hovoríte im veci, ktoré ste nikdy nezdieľali s inou dušou a absorbujú všetko, čo hovoríte, a v skutočnosti chcú počuť viac. Zdieľate nádeje pre budúcnosť, sny, ktoré sa nikdy nenaplnia, ciele, ktoré sa nikdy nedosiahli, a mnohé sklamania života, ktoré na vás vrhli. Keď sa stane niečo úžasné, nemôžete sa dočkať, až im o tom poviete, s vedomím, že sa podelia o vaše vzrušenie. Nehanbia sa s vami plakať, keď vám ublížili, ani sa s vami smiať, keď si zo seba robíte blázna. Nikdy nezrania vaše pocity, ani sa pri nich necítite, že nie ste dosť dobrí, ale skôr vás rysujú a ukazujú vám veci, ktoré vás robia výnimočnými a dokonca krásnymi. Nikdy necítite tlak, žiarlivosť alebo konkurenciu, ale len tichý pokoj, keď sú vo vašom okolí. Môžete byť sami sebou a nemusíte sa starať o to, čo si o vás budú myslieť, pretože vás milujú za to, kým ste. Veci, ktoré sa zdajú byť bezvýznamné pre väčšinu ľudí, ako je napríklad poznámka, pieseň alebo chôdza, sa stávajú neoceniteľnými pokladmi, ktoré sú vo vašom srdci v bezpečí, ktoré si navždy budete vážiť. Spomienky na detstvo sa vracajú a sú tak jasné a živé ako keď ste boli mladí. Farby sa zdajú byť jasnejšie a žiarivejšie. Smiech sa javí ako súčasť každodenného života, kým predtým, bol zriedkavý alebo vôbec neexistoval. Hovor alebo dva vám počas dňa pomáhajú prekonať dlhý pracovný deň a vždy vám vyčarujú úsmev na tvári. V ich prítomnosti nepotrebujete nepretržitú konverzáciu, ale zistíte, že ste dosť spokojní s tým, že ich máte v blízkosti. Veci, ktoré vás nikdy nezaujímali, sú fascinujúce, pretože viete, že sú pre túto osobu, ktorá je pre vás taká výnimočná, dôležité. Myslíte na túto osobu pri každej príležitosti a pri všetkom, čo robíte. Pripomínajú vám ich jednoduché veci ako bledo modrá obloha, mierny vietor alebo dokonca búrkový mrak na obzore. Otvárate svoje srdce s vedomím, že existuje šanca, že sa môže jeden deň všetko skončiť a otvorením svojho srdca zažijete lásku a radosť, o ktorej ste nikdy nesnívali. Zistíte, že byť zraniteľný je jediný spôsob, ako umožniť vášmu srdcu, aby pocítilo skutočné potešenie, ktoré je tak reálne, že vás to desí. Uvedomíte si, že máte skutočného priateľa a možno aj duchovného partnera, ktorý vám zostane verný až do konca. Život sa zdá byť úplne iný, vzrušujúci a užitočný. Vašou jedinou nádejou a bezpečnosťou je vedomie, že sú súčasťou vášho života.“
Only once in your life, I truly believe, you find someone who can completely turn your world around. You tell them things that you’ve never shared with another soul and they absorb everything you say and actually want to hear more. You share hopes for the future, dreams that will never come true, goals that were never achieved and the many disappointments life has thrown at you. When something wonderful happens, you can’t wait to tell them about it, knowing they will share in your excitement. They are not embarrassed to cry with you when you are hurting or laugh with you when you make a fool of yourself. Never do they hurt your feelings or make you feel like you are not good enough, but rather they build you up and show you the things about yourself that make you special and even beautiful. There is never any pressure, jealousy or competition but only a quiet calmness when they are around. You can be yourself and not worry about what they will think of you because they love you for who you are. The things that seem insignificant to most people such as a note, song or walk become invaluable treasures kept safe in your heart to cherish forever. Memories of your childhood come back and are so clear and vivid it’s like being young again. Colours seem brighter and more brilliant. Laughter seems part of daily life where before it was infrequent or didn’t exist at all. A phone call or two during the day helps to get you through a long day’s work and always brings a smile to your face. In their presence, there’s no need for continuous conversation, but you find you’re quite content in just having them nearby. Things that never interested you before become fascinating because you know they are important to this person who is so special to you. You think of this person on every occasion and in everything you do. Simple things bring them to mind like a pale blue sky, gentle wind or even a storm cloud on the horizon. You open your heart knowing that there’s a chance it may be broken one day and in opening your heart, you experience a love and joy that you never dreamed possible. You find that being vulnerable is the only way to allow your heart to feel true pleasure that’s so real it scares you. You find strength in knowing you have a true friend and possibly a soul mate who will remain loyal to the end. Life seems completely different, exciting and worthwhile. Your only hope and security is in knowing that they are a part of your life.

—  Bob Marley jamajský spevák, skladateľ, hudobník 1945 - 1981

Citát „Človek je ako mesiac – má svoju temnú stranu, ktorú nikomu neukáže.“
Mark Twain fotka

„Človek je ako mesiac – má svoju temnú stranu, ktorú nikomu neukáže.“
Every one is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody.

—  Mark Twain americký autor a humorista 1835 - 1910

Potvrdené výroky
Zdroj: .týždeň 50/2007

Anaïs Nin fotka

„Nenájdete lásku, láska nájde vás. Má to niečo spoločné s osudom a tým, čo je napísané vo hviezdach.“
You don't find love, it finds you. It's got a little bit to do with destiny, fate, and what's written in the stars.

—  Anaïs Nin spisovateľka románov, poviedok a erotických poviedok 1903 - 1977

Henry David Thoreau fotka

„Zámerne som išiel do lesa, pretože som chcel žiť.“
I went to the woods because I wished to live deliberately…

—  Henry David Thoreau americký autor, abolicionista, prírodovedec 1817 - 1862

Brian Warner fotka

„Ak chcete zistiť, kto sú vaši skutoční priatelia, potopte loď. Tí, ktorí z nej skočia ako prví, nie sú vaši priatelia.“
If you want to find out who your real friends are, sink the ship. The first ones to jump aren't your friends.

—  Brian Warner americký spevák a herec 1969

Karl Kraus fotka

„Diabol je optimista, ak si myslí, že môže ľudí urobiť horšími.“
The devil is an optimist if he thinks he can make people meaner.

—  Karl Kraus český dramatik a publicista 1874 - 1936

Francis Bacon fotka

„Na kúrenie je najlepšie staré drevo, na pitie staré víno, na dôverné rozhovory starí priatelia a na čítanie starí autori.“
Age appears best in four things: old wood to burn, old wine to drink, old friends to trust and old authors to read.

—  Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

Prisudzované výroky

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dnešné výročie
Jonathan Swift fotka
Jonathan Swift45
anglo-írsky satirik, esejista, básnik, atď. 1667 - 1745
Henri Troyat fotka
Henri Troyat14
francúzsky spisovateľ 1911 - 2007
Henri Michaux fotka
Henri Michaux4
maliar, básnik, spisovateľ 1899 - 1984
George Abbot fotka
George Abbot1
arcibiskup z Canterbury 1562 - 1633
Ďalších 18 výročí