Citáty o priateľstve


Stephen Levine foto
Stephen Levine 2
americký básnik a autor 1937 – 2016
„Nie všetci ľudia, ktorých považuješ za priateľov, musia považovať za priateľa teba.“

Mark Twain foto
Mark Twain 146
americký autor a humorista 1835 – 1910
„Váš nepriateľ a priateľ spolupracujú na tom, aby ranili vaše srdce. Jeden vás ohovára a ten druhý vám tie ohováračky donáša.“


 Matka Tereza foto
Matka Tereza 158
rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997
„Boh je priateľom mlčania. Všimnite si, že príroda, stromy, rastliny a kvety rastú v tichu. Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. Aj my potrebujeme byť ticho, aby sme sa mohli dotknúť duše.“

Edmondo De Amicis foto
Edmondo De Amicis 10
taliansky spisovateľ 1846 – 1908
„Malá láska sa časom zmení v priateľstvo, veľká v nenávisť.“

  Konfucius foto
Konfucius 122
čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 – -478 pr. n. l.
„Ak je k tebe niekto milý, buď voči nemu milý. Ak ti je nepriateľom, buď k nemu spravodlivý.“

Gotthold Ephraim Lessing foto
Gotthold Ephraim Lessing 45
spisovateľ, filozof, publicista a výtvarný kritik 1729 – 1781
„Nenávisť, ktorá vyviera z vyhasnutého priateľstva, prináša najskazonosnejšie plody.“

Jane Austen foto
Jane Austen 16
anglická autorka románov 1775 – 1817
„O ktorej zo svojich najdôležitejších maličkostí vám mám porozprávať najprv?“

Jack London foto
Jack London 6
americký autor, novinár a sociálny aktivista 1876 – 1916
„Aj keď odsudzujem chyby svojich priateľov, neznamená to, že by som ich prestal mať rád.“


 Avicenna foto
Avicenna 13
stredoveký perzský vševed, lekár a filozof 980 – 1037
„Keď priateľ sa baví veselo s nepriateľom - takého priateľa nepotrebujem!“

Sydney Smith foto
Sydney Smith 2
anglický spisovateľ a kňaz 1771 – 1845
„Život by mal byť popretkávaný mnohými priateľstvami. Milovať a byť milovaný je najväčším šťastím bytia.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 435
nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 – 1832
„Nikto iný mi nedá lásku, priateľstvo, vrúcnosť a nehu, ktorú nemá sám v sebe.“

 Démokritos foto
Démokritos 26
staroveký grécky filozof, žiak Leucippa, autor teórie atómov 460
„Priateľstvo jedného múdreho je lepšie než priateľstvo všetkých nerozumných.“


Patrícia Holečková foto
Patrícia Holečková 4
česká spisovateľka 1950
„Je treba zničiť nepriateľstvo, nie nepriateľov.“

Ambrose Bierce foto
Ambrose Bierce 154
americký editorialista, novinár, novelista, fabulista a s... 1842 – 1913
„Ak nám priatelia preukazujú rôzne služby, považujeme to za samozrejmosť, avšak zabúdame, že nie sú povinní byť našimi priateľmi.“

Richard Wagner foto
Richard Wagner 3
nemecký skladateľ, dirigent 1813 – 1883
„Mať priateľov, to povznáša dušu. Väčšmi však povznáša byť priateľom.“

Chalíl Džibrán foto
Chalíl Džibrán 32
libanonský výtvarník, básnik a spisovateľ 1883 – 1931
„Keď priateľ vyjadruje pred tebou svoju myšlienku neskrývaj pred ním vlastný názor, či je to súhlas, či odmietnutie. Ale aj keď mlčí, nech tvoje srdce načúva jeho srdcu, lebo v priateľstve každá myšlienka, želanie i nádej sa rodia v tichu a odovzdávajú sa s veľkou radosťou.“

Súvisiace témy

Obrázky s citáty o priateľstve