Nedopusťte, aby malá hádka zničila veľké priateľstvo.

—  Dalajláma

Podobné citáty