Citáty slávnych osobností

Autori

Pridané za posledních 7 dní

Odporúčané citáty

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 435
nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 – 1832
„Nič tak neodhaľuje charakter ľudí ako to, čomu sa vysmievajú.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 435
nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 – 1832
„Keby deti dorástli ďalej tak, ako sa ohlasujú, mali by sme samých géniou.“


Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 435
nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 – 1832
„Humor je jedným z prvkov génia.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 435
nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 – 1832
„Život je iba myšlienka.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 435
nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 – 1832
„Veci, na ktorých najväčšmi záleží, by nemali byť vystavené na milosť veciam, na ktorých až tak nezáleží.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 435
nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 – 1832
„Ľudí sa bojí ten, kto ich nepozná...“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 435
nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 – 1832
„V manželstve sa treba niekedy škriepiť, lebo len tak sa vzájomne o sebe dozvieme to najdôležitejšie.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 435
nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 – 1832
„Nikto nie je tak beznádejne zotročený ako tí, ktorí falošne veria, že sú slobodní.“


Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 435
nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 – 1832
„Tí dobrí ľudia nevedia, koľko práce a času je potrebné, aby sa človek naučil čítať. Ja som na tom pracoval osemdesiat rokov a stále ešte nemôžem povedať, že by sa mi to bolo podarilo.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 435
nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 – 1832
„Nedokonalosť slova nedovolí filozofom vyjadriť myšlienku v jej plnej šírke.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 435
nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 – 1832
„Nikto iný mi nedá lásku, priateľstvo, vrúcnosť a nehu, ktorú nemá sám v sebe.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 435
nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 – 1832
„Filozofia bez histórie je slepá. História bez filozofie je prázdna.“


Sydney Smith foto
Sydney Smith 2
anglický spisovateľ a kňaz 1771 – 1845
„Život by mal byť popretkávaný mnohými priateľstvami. Milovať a byť milovaný je najväčším šťastím bytia.“

Václav Havel foto
Václav Havel 22
dramatik, esejista, básnik, disident a politik z Českej r... 1936 – 2011
„Pravda a láska musia zvíťaziť nad lžou a nenávisťou.“

Margarita Aliger foto
Margarita Aliger 3
slávna sovietska poetka, prekladateľka a novinárka 1915 – 1992
„Človek nenávidí z lásky, nie z nenávisti“

Ivan Alexejevič Bunin foto
Ivan Alexejevič Bunin 14
ruský básnik a prozaik 1870 – 1953
„Láska nemá inú možnosť, ako sa zvrhnúť na priateľstvo, alebo na nenávisť.“