Sv. Ján Zlatoústy citáty

Sv. Ján Zlatoústy foto

11   5

Sv. Ján Zlatoústy

Dátum narodenia: 349
Dátum úmrtia: 15. september 407
Ďalšie mená: Johannes Chrysostomus, Ióannés Chrýsostomos

Svätý Ján Zlatoústy bol byzantský cirkevný otec, kazateľ, konštantínopolský patriarcha, prvý biskup Východorímskej ríše a spisovateľ.

Svojimi rečníckymi vystúpeniami, v ktorých kritizoval sociálne rozdiely a spoločenskú nespravodlivosť, či nákladný život cirkevných zložiek, si získal značnú popularitu. Vládne kruhy cisárskeho dvora a klérus ho preto prenasledovali a roku 404 vypovedali do vyhnanstva.


„Každý z nás nesie zodpovednosť za spásu svojho blížneho.“

„Videl si, že Boh sa stal človekom, zostúpil na zem pre tvoju spásu a toľko trpel. A ešte rozmýšľaš a nechápeš, ako je možné odpúšťať krivdy spolubratom!“


„Prosím ťa, prečo sa červenáš a hanbíš sa povedať svoje hriechy? Či vari hovoríš človeku, aby ťa za to potupil? Či azda vyznávaš spolubratovi, aby ich vyniesol na verejnosť? Ukazuješ svoje rany tomu, ktorý je Pán, ktorý sa stará o teba, ktorý je ľudský, ktorý je lekárom.“

„Na odpustenie netreba nijakej námahy, ba práve na udržanie hnevu treba mnoho námahy. Keď chceš odpustiť, nemusíš sa plaviť cez more, nemusíš ďaleko cestovať, ani cez veľké vrchy ísť, ani peniaze nemusíš dávať, ani svoje telo nebezpečenstvu vystaviť, ale stačí len chcieť.“

„Keď stratíš peniaze, môžeš mať iné, ale keď stratíš dušu, nemôžeš mať druhú. Hoci by si vládol nad celým svetom a hoci by si bol kráľom sveta, hoci by si dal aj celý svet za ňu, nemôžeš vykúpiť stratenú dušu.“

„Hrozné sú tajomstvá Cirkvi, hrozný je oltár! Hrozná a nevýslovná je účasť na svätých tajomstvách. Bez zvláštnej pomoci Božej milosti by nemohla žiadna ľudská duša zniesť oheň tejto obety.“

„Hoci aj nerobíš zlo nepriateľovi, jednako, ak sa od neho odvraciaš, hľadíš nadlho s nechuťou a udržuješ vo svojej duši nezacelenú ranu, ktorú si od neho utŕžil, nesplnil si prikázanie, čo ti dal Ježiš.“

„Boh na zemi, človek v nebi, splynutie všetkých vecí! Anjeli sa miešajú do zástupu ľudí, ľudia sa pridružujú k zborom anjelov a iných mocností.“


„Človek si je sám sebe najlepším radcom.“

„Ťažko mi je uveriť, že bude spasený ten, kto nepracuje na spáse svojho blížneho.“

„Pre neznalosť jediného biskupa môže veľa ľudí naraziť na veľké nebezpečenstvo.“

Podobní autori