Sv. Ján Zlatoústy citáty

Sv. Ján Zlatoústy foto

11   5

Sv. Ján Zlatoústy

Dátum narodenia: 349
Dátum úmrtia: 15. september 407
Ďalšie mená: Ióannés Chrýsostomos, Johannes Chrysostomus

Svätý Ján Zlatoústy bol byzantský cirkevný otec, kazateľ, konštantínopolský patriarcha, prvý biskup Východorímskej ríše a spisovateľ.

Svojimi rečníckymi vystúpeniami, v ktorých kritizoval sociálne rozdiely a spoločenskú nespravodlivosť, či nákladný život cirkevných zložiek, si získal značnú popularitu. Vládne kruhy cisárskeho dvora a klérus ho preto prenasledovali a roku 404 vypovedali do vyhnanstva.

Citáty Sv. Ján Zlatoústy


Sv. Ján Zlatoústy foto
Sv. Ján Zlatoústy11
dôležitý Otec raného kresťanstva 349 – 407

Podobní autori