„Každý z nás nesie zodpovednosť za spásu svojho blížneho.“

Posledná aktualizácia 23. jún 2021. História
Sv. Ján Zlatoústy fotka
Sv. Ján Zlatoústy12
dôležitý Otec raného kresťanstva 349 - 407

Podobné citáty

Sv. Ján Zlatoústy fotka
Søren Kierkegaard fotka
Julian Tuwim fotka
Ivan Gašparovič fotka
Valeriu Butulescu fotka
Ján z Kríža fotka

„Kto nemiluje svojho blížneho, nenávidí Boha.“

—  Ján z Kríža španielsky mystik a rímskokatolícky svätec 1542 - 1591

Prisudzované výroky

Eric Hoffer fotka
William Shakespeare fotka

„Nemôžeme vážiť svojho blížneho vlastnou váhou.“

—  William Shakespeare anglický dramatik a básnik 1564 - 1616

Prisudzované výroky

Chiara Lubich fotka
Gilbert Keith Chesterton fotka
Charles de Montesquieu fotka

„Môžeme stratiť lásku k blížnym, ale povinností k nim nás nikto nezbaví.“

—  Charles de Montesquieu francúzsky spoločenský komentátor a politický mysliteľ 1689 - 1755

Prisudzované výroky

Karl Heinrich Waggerl fotka
Romain Rolland fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Chiara Lubich fotka
Pavel Kosorin fotka
Dietrich Bonhoeffer fotka
Carlo Carretto fotka
William Faulkner fotka

Súvisiace témy