Marcus Tullius Cicero citáty

Marcus Tullius Cicero foto

439   326

Marcus Tullius Cicero

Dátum narodenia: 3. január 106 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 7. december 43 pr. n. l.
Ďalšie mená: Цицерон, Marcus T. Cicero

Marcus Tullius Cicero bol rímsky štátnik, rečník a filozof, autor početných politicko-teoretických, filozofických aj rečníckych spisov. Cicero je považovaný za jedného z najväčších rímskych rečníkov a prozaikov a za jedného z najvýznamnejších starých Rimanov vôbec.

Citáty Marcus Tullius Cicero


„Mier je sloboda, založená na uznaní práv každého človeka.“

„Mýliť sa je ľudské.“


„Hlúpy je ten, kto prvý povie svoj názor.“

„Radšej by som chcel nevýrečnú múdrosť ako táravú hlúposť.“

„Keby som si mohol vybrať, dal by som prednosť tichej múdrosti pred urečnenou hlúposťou.“

„Nesnaž sa prevyšovať ostatných, ale sám seba.“

„Pokiaľ ide o mňa, predstavoval som si všetky svoje činy hneď pri ich konaní ako sejbu, ktorú rozsievam do sveta na večnú pamiatku. Či už o nej nebudem po smrti nič vedieť, alebo sa nejako dotkne mojej duše, ako usúdili veľkí mudrci, jedno je isté: teraz mám potešenie z uvažovania o tom.“

„Lenivosť je strach pred očakávanou prácou.“


„Tažké je mlčať, keď cítiš bolesť.“

„Nič nie je nečestnejšie, ako viesť vojnu s tým, s ktorým si doteraz žil priateľsky.“

„Človek nemá väčšieho nepriateľa ako sám seba.“

„Pre učeného a vzdelaného človeka žiť znamená premýšľať.“


„Keby náš duch nemal isté predtuchy budúcnosti a keby nedovolil svojmu mysleniu prekročiť hranice, ktorými je obmedzený čas nášho života, je isté, že by sa netrýznil prekonávaním ťažkostí a netrápil toľkými starosťami, neodopieral by si spánok a neriskoval veľakrát dokonca svoj život. Je to však iné: práve tí najlepší majú v sebe akýsi ušľachtilý pud, ktorý vo dne v noci bodá dušu ostrohami slávy a upozorňuje ju, že nesmieme nechať spomienku na seba zaniknúť spolu so životom, ale že ju musíme rozšíriť na budúce veky.“

„Kto svoje myšlienky, keď ich dáva na papier, nevie jasne usporiadať, zrozumiteľne podať a čitateľa nejako upútať, patri k ľudom, ktorí svoj voľný čas i literatúru využívajú nesprávne.“

„Kolísanie šťasteny testuje spoľahlivosť priateľov.“

„Jedine múdrosť je schopná zahnať z duše smútok a nedovoliť, aby sme sa triasli strachom.“

Podobní autori