Marcus Tullius Cicero citáty

Marcus Tullius Cicero foto

439   306

Marcus Tullius Cicero

Dátum narodenia: 3. január 106 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 7. december 43 pr. n. l.
Ďalšie mená: Marcus T. Cicero

Marcus Tullius Cicero bol rímsky štátnik, rečník a filozof, autor početných politicko-teoretických, filozofických aj rečníckych spisov. Cicero je považovaný za jedného z najväčších rímskych rečníkov a prozaikov a za jedného z najvýznamnejších starých Rimanov vôbec.

Citáty Marcus Tullius Cicero


„Kto svoje myšlienky, keď ich dáva na papier, nevie jasne usporiadať, zrozumiteľne podať a čitateľa nejako upútať, patri k ľudom, ktorí svoj voľný čas i literatúru využívajú nesprávne.“

„Tažké je mlčať, keď cítiš bolesť.“


„Kolísanie šťasteny testuje spoľahlivosť priateľov.“

„Jedine múdrosť je schopná zahnať z duše smútok a nedovoliť, aby sme sa triasli strachom.“

„História je učiteľkou života.“

„Nesnaž sa prevyšovať ostatných, ale sám seba.“

„Keby som si mohol vybrať, dal by som prednosť tichej múdrosti pred urečnenou hlúposťou.“

„Radšej by som chcel nevýrečnú múdrosť ako táravú hlúposť.“


„Božská moc naozaj existuje, a ak vládne v našom slabom tele nejaká živá a vnímavá bytosť, je nemysliteľné, aby nevládla v takom veľkom a nádhernom pohybe prírody. Je možné, že niekto v tú bytosť neverí, pretože sa neukazuje, nie je ju vidno. No ako inak by sme mohli vidieť alebo poznať, aká je alebo kde je naša duša, vďaka ktorej chápeme a predvídame, čo sa stane, vďaka ktorej práve teraz konáme a hovoríme!“

„Často sa aj pod špinavým plášťom skrýva múdrosť.“

„Keby náš duch nemal isté predtuchy budúcnosti a keby nedovolil svojmu mysleniu prekročiť hranice, ktorými je obmedzený čas nášho života, je isté, že by sa netrýznil prekonávaním ťažkostí a netrápil toľkými starosťami, neodopieral by si spánok a neriskoval veľakrát dokonca svoj život. Je to však iné: práve tí najlepší majú v sebe akýsi ušľachtilý pud, ktorý vo dne v noci bodá dušu ostrohami slávy a upozorňuje ju, že nesmieme nechať spomienku na seba zaniknúť spolu so životom, ale že ju musíme rozšíriť na budúce veky.“

„Hlúpy je ten, kto prvý povie svoj názor.“


„Lenivosť je strach pred očakávanou prácou.“

„Nič nie je nečestnejšie, ako viesť vojnu s tým, s ktorým si doteraz žil priateľsky.“

„Prečo by som sa mal diviť tomu, že o mne zle hovoria zlí ľudia.“

„Dávna minulosť bola azda tým bližšie k poznaniu pravdy, čím bližšie bola k počiatkom sveta i božského pokolenia. Preto ľudia dávnoveku mali vrodené presvedčenie, že schopnosť vnímať pokračuje aj po smrti a že človek ani vtedy úplne nezaniká.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 439 citátov