Marcus Tullius Cicero citáty

Marcus Tullius Cicero foto

439   335

Marcus Tullius Cicero

Dátum narodenia: 3. január 106 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 7. december 43 pr. n. l.
Ďalšie mená: Marcus T. Cicero, Цицерон

Marcus Tullius Cicero bol rímsky štátnik, rečník a filozof, autor početných politicko-teoretických, filozofických aj rečníckych spisov. Cicero je považovaný za jedného z najväčších rímskych rečníkov a prozaikov a za jedného z najvýznamnejších starých Rimanov vôbec.


„Základom spravodlivosti je dôvera, to znamená stálosť a úprimnosť v slovách i dohodách.“

„Zo všetkých odmien za statočnosť, ak treba brať odmeny do úvahy, najskvelejšia je vraj sláva: je to to jediné, čo človeka zmieri s krátkosťou života, čo spôsobuje, že sme prítomní, aj keď sme neprítomní, že žijeme, aj keď sme mŕtvi. Po jej stupňoch akoby ľudia konečne vystupovali do neba.“


„Tažké je mlčať, keď cítiš bolesť.“

„Jedine múdrosť je schopná zahnať z duše smútok a nedovoliť, aby sme sa triasli strachom.“

„Mier je sloboda, založená na uznaní práv každého človeka.“

„Nič nie je také obľúbené ako dobrota.“

„Mýliť sa je ľudské.“

„Hlúpy je ten, kto prvý povie svoj názor.“


„Radšej by som chcel nevýrečnú múdrosť ako táravú hlúposť.“

„Keby som si mohol vybrať, dal by som prednosť tichej múdrosti pred urečnenou hlúposťou.“

„Nesnaž sa prevyšovať ostatných, ale sám seba.“

„Pokiaľ ide o mňa, predstavoval som si všetky svoje činy hneď pri ich konaní ako sejbu, ktorú rozsievam do sveta na večnú pamiatku. Či už o nej nebudem po smrti nič vedieť, alebo sa nejako dotkne mojej duše, ako usúdili veľkí mudrci, jedno je isté: teraz mám potešenie z uvažovania o tom.“


„Lenivosť je strach pred očakávanou prácou.“

„Nič nie je nečestnejšie, ako viesť vojnu s tým, s ktorým si doteraz žil priateľsky.“

„Človek nemá väčšieho nepriateľa ako sám seba.“

„Pre učeného a vzdelaného človeka žiť znamená premýšľať.“

Podobní autori