Publius Cornelius Tacitus citáty

Publius Cornelius Tacitus foto

40   3

Publius Cornelius Tacitus

Dátum narodenia: 58 n. l.
Dátum úmrtia: 120
Ďalšie mená: Тацит Публий Корнелий

Tacitus, celým menom Publius Cornelius Tacitus bol rímsky senátor, právnik a predovšetkým historik, najvýznamnejší predstaviteľ senátorskej historiografie a jeden z najväčších rímskych dejepiscov vôbec. Dve Tacitove dejepisné diela – Historiae a Annales – sa zaoberajú Rímskou ríšou od smrti cisára Augusta až po smrť cisára Domitiana. Tacitus naväzuje na tradíciu analistickej školy rímskej historiografie, pritom ale v mnohom dosahuje kvality pragmatických historikov. Významná je predovšetkým jeho zásada písať sine ira et studio. Žiaľ v rukopisoch dvoch historických diel sú rozsiahle lacuny, takže sa nám tento významný prameň rímskych dejín nedochoval v celku.

Citáty Publius Cornelius Tacitus


„V deťoch sa odráža sila rodičov.“

„Najhorším druhom nepriateľov sú pochlebovači.“


„Chyby budú, pokiaľ budú ľudia.“

„Vzácne sú šťastné časy, kedy si môžeš myslieť čo chceš, a hovoriť čo si myslíš.“

„Vľúdnosť oslabuje moc, prísnosť lásku.“

„Je charakteristické pre ľudskú myseľ nenávidieť človeka, ktorému sme ukrivdili.“

„Zločiny získavajú na sile rýchlosťou, dobré zámery meškaním.“

„Domnievam sa, že hlavná úloha letopisov spočíva v tom, aby dobré skutky neboli zamlčané, a aby podlé slová a skutky budili u potomstva opovrhnutie.“


„Úspech si privlastnia všetci, neúspech prirátajú jedinému človeku.“

„Zlato a bohatstvo sú hlavné príčiny vojen.“

„Vládcové jsou smrtelní, stát je však věčný.“

„Viac možno dosiahnuť rozvahou než silou.“


„Veľká sláva smrteľníkov je neistá, a čím viac by človek dosiahol, tým viac sa dostáva na klzkú pôdu.“

„Väčší význam majú dobré mravy ako dobré zákony.“

„Nedá sa ustúpiť pred jednou pravdou bez toho, aby sme druhej nestúpili na päty.“

„Všetko neznáme sa pokladá za veľkolepé.“

Podobní autori