Ulpianus citáty

 Ulpianus foto

4   7

Ulpianus

Dátum narodenia: 170
Dátum úmrtia: 228

Domitius Ulpianus bol rímsky právnik pochádzajúci z fenického Tyru, autor početných právnických spisov spadajúcich do rokov 211 – 222.

Citáty UlpianusPodobní autori