Antoine de Saint-Exupéry citáty

Antoine de Saint-Exupéry foto

148   1309

Antoine de Saint-Exupéry

Dátum narodenia: 29. jún 1900
Dátum úmrtia: 31. júl 1944
Ďalšie mená: Антуан де Сент-Экзюпери

Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry bol francúzsky spisovateľ, letec, často je považovaný tiež za filozofa. Medzi jeho najznámejšie diela patria Zem ľudí, Citadela alebo Malý princ.


„Nepleť si lásku s vlastníckym poblúznením; z neho pochádza to najhoršie trápenie. Lebo v tom sa ľudia mýlia: z lásky trápenie nepochádza. Trápenie plynie z túžby vlastniť, a ta je opakom lásky.“

„Túžba po láske je stále ešte láska.“


„Skutočná láska sa začína tam, kde ako odplatu nič nečakáte.“

„Obeta neznamená ani oklieštenie, ani pokánie. Je to čin, ktorý vnáša do ľudského srdca Boha. Humanizmus zanedbal základnú úlohu obety. Usiloval sa zanietiť človeka slovami, a nie činmi.“

„Láska to nie je hľadieť si vzájomne do očí, ale hľadieť tým istým smerom.“

„Miluješ, pretože miluješ. Pre lásku niet dôvodu.“

„Logika zabíja život. A sama o sebe nič neobsahuje.“

„Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel i smrti.“


„Láska, to je šťastie, ktoré si navzájom dávame.“

„Pravá láska sa nikdy nerozdá. Čím viac dávaš, tým viac ti zostáva.“

„Pred svojím priateľom sa nemusím ospravedlňovať ani hájiť, nemusím nič dokazovať; uňho nachádzam pokoj.“

„Človek predsa nemôže trvalo žiť z chladničiek, politiky, financií a krížoviek. Človek to jednoducho nemôže. Človek predsa nemôže žiť bez básní, bez farieb, bez lásky.“


„Technický vývoj smeruje vždy od primitívneho cez komplikované k jednoduchému.“

„Pred mojím priateľom sa nemusím ospravedlňovať, nemusím sa obhajovať, nemusím nič dokazovať; pri ňom nachádzam pokoj.“

„Byť verný totiž predovšetkým znamená byť verný sebe.“

„Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné.“

Podobní autori