Michel Quoist citáty

Michel Quoist foto

48   8

Michel Quoist

Dátum narodenia: 1921
Dátum úmrtia: 18. december 1997
Ďalšie mená: Michael Quoist

Michel Quoist bol francúzsky kňaz, teológ a spisovateľ.

Citáty Michel Quoist


„Ťažko uveriť niekomu, že vraví pravdu, keď vieme, že na jeho mieste by sme klamali.“

„Ak si vezmeš niečo alebo niekoho pre seba, nehovor, že ho miluješ; lebo v okamihu, keď sa ho zmocňuješ, aby si si ho ponechal pre seba, umiera ti láska v rukách.“


„Veľký strach sa dá zakryť odvahou.“

„V okamihu smrti budeme skúšaní z lásky. Ak skúšku zložíme, budeme naveky žiť v Láske.“

„Ak obdarovávaš s myšlienkou: „Dostanem niečo na oplátku“, nedostaneš nič. Iba vtedy, keď dávaš a nečakáš nič späť, dostaneš všetko.“

„Láska je povznášajúcim, ale ťažkým dobrodružstvom, pretože od toho, kto miluje, vyžaduje namáhavé úsilie premieňať túžbu dostávať na túžbu dávať.“

„Láska je množstvo prejavených „áno“, vymedzujúcich život medzi množstvom „nie“.“

„Neexistuje nič ľudské, čo by nebolo predmetom pokračujúceho vtelenia Ježiša Krista.“


„Ak chceš žiť, nenechávaj si svoj život pre seba. Život musí dosahovať k iným brehom a zavlažovať iné zemi.“

„Zakaždým, keď milujem seba samého, zostane menej lásky pre Boha a pre ostatných.“

„Milovať znamená zabudnúť na seba a priblížiť sa k druhým.“

„Žiť znamená milovať.“


„Boh je radosť, a keď sa odovzdáš Bohu, odovzdáš sa radosti.“

„Ak s láskou vyčkávaš, kým ťa bude hnať tvoja citovosť, budeš na zemi milovať len málo ľudí... A určite nie svojich nepriateľov. Milovať, to nie je nijaké pudové pohnutie, to je vedomé rozhodnutie tvojej vôle ísť v ústrety iným a darovať sa im.“

„Ak sa nepozrieš skutočnosti do očí, ak s ňou hráš falošnú hru a unikáš jej namiesto toho, aby si sa k nej postavil čelom a používal ju, nie si skutočne zrelým človekom.“

„Láska necháva trpieť, pretože po hriechu milovať znamená dať sa ukrižovať pre druhého.“

Podobní autori