Michel Quoist citáty

Michel Quoist foto

48   8

Michel Quoist

Dátum narodenia: 1921
Dátum úmrtia: 18. december 1997
Ďalšie mená: Michael Quoist

Michel Quoist bol francúzsky kňaz, teológ a spisovateľ.


„Ak si vezmeš niečo alebo niekoho pre seba, nehovor, že ho miluješ; lebo v okamihu, keď sa ho zmocňuješ, aby si si ho ponechal pre seba, umiera ti láska v rukách.“

„V okamihu smrti budeme skúšaní z lásky. Ak skúšku zložíme, budeme naveky žiť v Láske.“


„Láska je povznášajúcim, ale ťažkým dobrodružstvom, pretože od toho, kto miluje, vyžaduje namáhavé úsilie premieňať túžbu dostávať na túžbu dávať.“

„Je pravda, že Boh môže od niektorých ľudí vyžadovať väčšiu mieru kontemplácie v ich živote, ale - okrem výnimiek, ktoré treba preskúmať - nikdy ťa to neoslobodzuje od lásky, ktorá sa prejavuje činmi.“

„Cvičiť sa v láske neznamená robiť opakované pokusy.“

„Ak s láskou vyčkávaš, kým ťa bude hnať tvoja citovosť, budeš na zemi milovať len málo ľudí... A určite nie svojich nepriateľov. Milovať, to nie je nijaké pudové pohnutie, to je vedomé rozhodnutie tvojej vôle ísť v ústrety iným a darovať sa im.“

„Žiť znamená milovať.“

„Nejde o to, aby sa človek venoval láske k blížnemu, ale aby bol láskou.“


„Milovať znamená zabudnúť na seba a priblížiť sa k druhým.“

„Láska necháva trpieť, pretože po hriechu milovať znamená dať sa ukrižovať pre druhého.“

„Predpokladom tvojho účinného a ozajstného angažovania je, že si osvietený vierou, naplnený dôverou a že ťa zožiera láska k blížnemu.“

„Zakaždým, keď milujem seba samého, zostane menej lásky pre Boha a pre ostatných.“


„Zakaždým, keď milujem sám seba, zostane menej lásky pre Boha a ostatných. Znamená to rešpektovať seba a hlboko rešpektovať osobu iného, zmocniť sa seba, aby si sa mohol darovať inému.“

„To najťažšie v láske je nájsť odvahu vkročiť do smrti, aby sme dosiahli život. A preto často cúvame pred pravou láskou. Zdráhame sa, klamaní a lákaní pomlkou nepravých lások, ktoré prinášajú okamžitý úspech. Máme strach, že vyjdeme naprázdno, a tak berieme závdavok.“

Podobní autori