„Ak s láskou vyčkávaš, kým ťa bude hnať tvoja citovosť, budeš na zemi milovať len málo ľudí... A určite nie svojich nepriateľov. Milovať, to nie je nijaké pudové pohnutie, to je vedomé rozhodnutie tvojej vôle ísť v ústrety iným a darovať sa im.“

Michel Quoist fotka
Michel Quoist47
francúzsky spisovateľ 1921 - 1997
Reklama

Podobné citáty

Giovanni Bosco fotka
Aurelius Augustinus fotka
Reklama
Sigmund Freud fotka

„Ľudia sú málo prístupní rozumovým dôvodom, sú ovládaný pudovými želaniami.“

—  Sigmund Freud rakúsky neurológ známy ako zakladateľa psychoanalýzy 1856 - 1939

Imre Forbáth fotka
Michel Quoist fotka
Gilbert Keith Chesterton fotka
 Matka Tereza fotka
Hermann Hesse fotka
Reklama
Charles de Foucauld fotka
Erich Fromm fotka
Johannes Leppich fotka
Reklama
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Tomáš Garrigue Masaryk fotka
Julius Zeyer fotka
George Gordon Byron fotka
Ďalšie