Giovanni Bosco citáty

Giovanni Bosco foto

70   53

Giovanni Bosco

Dátum narodenia: 16. august 1815
Dátum úmrtia: 31. január 1888
Ďalšie mená: Ján Bosco, San Giovanni Bosco, Giovanni Melchiorre Bosco, Giovanni Melchior Sv. Bosco

Svätý Ján Bosco bol kňaz a vychovávateľ, zakladateľ rádu saleziánov. V roku 1929 bol vyhlásený za blahoslaveného a roku 1934 bol vyhlásený za svätého. Sviatok má 31. januára.

---

Svätý Ján Bosco bol kňaz a vychovávateľ, zakladateľ rádu saleziánov. V roku 1929 bol vyhlásený za blahoslaveného a roku 1934 bol vyhlásený za svätého. Sviatok má 31. januára.

Citáty Giovanni Bosco


„Diabol má strach z radostného človeka.“

„Buď s Bohom tak ako vták, ktorý síce cíti chvenie konára, ale aj naďalej spieva, pretože vie, že má krídla.“


„Najlepším priateľom je ten, kto sa nepýta na dôvod tvojho smútku, ale dokáže znova vrátiť radosť.“

„Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované.“

„Každý deň prežívajte tak, ako by bol posledným dňom vášho života.“

„Láskavosť v reči, v práci a upozorňovaní získava všetko a všetkých.“

„Iba dobré skutky sú opravdivým bohatstvom, ktoré nám pripravuje miesto v nebi.“

„Ak sa nezamestnáte vy sami, zamestná vás diabol.“


„Ak nemiluješ toho, kto ťa miluje, aspoň si ho váž viac ako seba!“

„To najlepšie, čo môžeme urobiť na svete, je robiť dobro, byt" veselý a nechať čvirikať vrabcov.“

„Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi.“

„Boh mladých miluje a očakáva od nich mnohé dobré diela, pretože sú vo veku jednoduchosti, pokory, nevinnosti.“


„Námaha je ľahká iba tomu, kto pracuje s láskou.“

„O Bohu zmýšľajte s vierou, o blížnom s láskou, o sebe s hlbokou pokorou. O Bohu rozprávajte s úctou, o blížnom, ako by ste chceli, aby sa hovorilo o vás, o sebe hovorte pokorne alebo mlčte.“

„K svätosti je potrebné mať trvalú a umiernenú radosť, verné plnenie si stavovských povinností a povinností voči Bohu a svedeckú a apoštolskú prítomnosť medzi druhými.“

„Vychovávatelia nech milujú, čo sa páči mladým a mladí budú milovať to, čo sa páči vychovávateľovi.“

Podobní autori