Giovanni Bosco citáty strana 2


„S každým sa zhováraj tak, aby si sa stal jeho priateľom.“

„Pre konanie dobra treba trošku odvahy.“


„Držme sa jednoduchých modlitieb, ale konajme ich vytrvalo.“

„Dokonalosť sa získava pomaly úsilím.“

„Čnosti, ktoré nás môžu šťastne preniesť do večnosti, sú pokora a láska.“

„Každú svoju prácu sa snažím konať tak, akoby bola posledná v mojom živote. No pracovať chcem tak, akoby som mal ešte dlho žiť.“

„Chudobní preukazujú bohatým dobro tým, že im dávajú príležitosť robiť dobré skutky.“

„Boh sa nenechá prevýšiť vo veľkodušnosti.“


„Urob, čo môžeš a ostatné urobí Boh. Ak pracuješ preňho, nenechá ťa v ťažkosti.“

„Je možné, je nutné a je pomerne ľahké stať sa svätým.“

„Nestrácajte čas, robte dobre a robte veľa dobra. Nikdy neoľutujete, že ste to robili.“

„Kto nemá odvahu povzbudzovať k nábožnosti, nie je hodný byť vychovávateľom.“


„Cesta k dokonalosti navonok vyzerá pekne, zblízka však vyzerá inak. Ak prestaneme cítiť tŕnie, nejdeme správne.“

„Aby kresťan vykonal mnoho dobra, musí s láskou spájať aj priamosť.“

„Duša mladíka je pevnosť, ktorá sa vždy uzaviera prísnosti a tvrdosti.“

„Vychovávatelia nech milujú, čo sa páči mladým a mladí budú milovať to, čo sa páči vychovávateľovi.“

Podobní autori