Giovanni Bosco citáty

Giovanni Bosco foto

69   34

Giovanni Bosco

Dátum narodenia: 16. august 1815
Dátum úmrtia: 31. január 1888
Ďalšie mená: San Giovanni Bosco, Giovanni Melchiorre Bosco, Giovanni Melchior Sv. Bosco

Svätý Ján Bosco bol kňaz a vychovávateľ, zakladateľ rádu saleziánov. V roku 1929 bol vyhlásený za blahoslaveného a roku 1934 bol vyhlásený za svätého. Sviatok má 31. januára.

Citáty Giovanni Bosco


„To najlepšie, čo môžeme urobiť na svete, je robiť dobro, byt" veselý a nechať čvirikať vrabcov.“

„Pri napomínaní nech ti nikdy nechýba láska a trpezlivosť. Nech každý z tvojho počínania a z tvojich slov vidí, že hľadáš dobro duší.“


„Nehovor všetko, čo vieš, ale vedz dobre to, čo hovoríš.“

„Robme tak, aby sme sa mali dobre na tomto svete i na svete druhom.“

„Nestačí len robiť dobro, ale treba ho aj predstaviť, komunikovať.“

„Nato, aby sme robili dobro, treba mať trochu odvahy, musíme byť pripravení znášať akékoľvek poníženie, nesmieme nikdy nikoho ponižovať, musíme byť vždy láskaví.“

„Najlepšou radou je robiť dobre v rámci svojich schopností a potom nečakať odmenu od sveta, ale jedine od Boha.“

„Keď veci idú dobre, netreba ich meniť pod zámienkou, že ich zlepšíme.“


„Aby kresťan vykonal mnoho dobra, musí s láskou spájať aj priamosť.“

„Pre konanie dobra treba trošku odvahy.“

„Chudobní preukazujú bohatým dobro tým, že im dávajú príležitosť robiť dobré skutky.“

„Nestrácajte čas, robte dobre a robte veľa dobra. Nikdy neoľutujete, že ste to robili.“