Giovanni Bosco citáty

Giovanni Bosco foto

69   34

Giovanni Bosco

Dátum narodenia: 16. august 1815
Dátum úmrtia: 31. január 1888
Ďalšie mená: San Giovanni Bosco, Giovanni Melchiorre Bosco, Giovanni Melchior Sv. Bosco

Svätý Ján Bosco bol kňaz a vychovávateľ, zakladateľ rádu saleziánov. V roku 1929 bol vyhlásený za blahoslaveného a roku 1934 bol vyhlásený za svätého. Sviatok má 31. januára.

Citáty Giovanni Bosco


„Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované.“

„Námaha je ľahká iba tomu, kto pracuje s láskou.“


„O Bohu zmýšľajte s vierou, o blížnom s láskou, o sebe s hlbokou pokorou. O Bohu rozprávajte s úctou, o blížnom, ako by ste chceli, aby sa hovorilo o vás, o sebe hovorte pokorne alebo mlčte.“

„Pomáhať blížnemu je dielo kresťanskej lásky a diela kresťanskej lásky sú vždy chvályhodné.“

„Láska, cudnosť, poníženosť sú tri kráľovné, ktoré vždy idú spolu: jedna nemôže existovať bez druhých.“

„Láska je pri odôvodnení chvály vynaliezavá.“

„Kto chce účinne pracovať, musí mať v srdci lásku a v práci trpezlivosť.“

„Čo je telesná láska? Nič viac a nič menej ako božská čertovina.“


„Ak chceš, aby ťa poslúchali, snaž sa, aby si bol milovaný. Ak chceš, aby ťa milovali, tak daruj lásku! Ak niečo prikazuješ alebo vyčítaš, potom daj vždy najavo, že chceš to najlepšie a nemáš v úmysle presadiť svoju vôľu.“

„Aby kresťan vykonal mnoho dobra, musí s láskou spájať aj priamosť.“

„Čnosti, ktoré nás môžu šťastne preniesť do večnosti, sú pokora a láska.“

„Vychovávatelia nech milujú, čo sa páči mladým a mladí budú milovať to, čo sa páči vychovávateľovi.“


„Pri napomínaní nech ti nikdy nechýba láska a trpezlivosť. Nech každý z tvojho počínania a z tvojich slov vidí, že hľadáš dobro duší.“

„Pretrp všetko, len nerozbi lásku.“