Konfucius citáty

  Konfucius foto

122   1123

Konfucius

Dátum narodenia: 22. september 550 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 478 pr. n. l.

Konfucius, v čínštine Kchung Fu-c’ alebo len Kchung-c’; bol najslávnejší mysliteľ, politik a štátnik a sociálny filozof Číny, ktorého učenie a filozofia hlboko ovplyvnili život a myslenie Východnej Ázie.

Citáty Konfucius


„Céder a borovica ani v krutých mrazoch nestratia svoju zeleň.“

„Múdrosť možno dosiahnuť skúsenosťou, to je cesta najťažšia, napodobňovaním, to je cesta najľahšia, premýšľaním, to je cesta najušľachtilejšia.“


„Žena sa za svojho života podriaďuje trom mužom: v detstve otcovi, v zrelej veku svojmu muži a v starobe svojmu synovi. Beda žene, ktorá sa tomu vzoprie.“

„Ak sa múdry človek pridržiava zákona cnosti, skrýva to pred ľuďmi a neľutuje, že nik o ňom nič nevie.“

„Kto veľa hovorí, zriedka uskutočňuje svoje slová. Múdry človek sa vždy bojí, aby jeho slová nepredstihovali jeho skutky.“

„Všade, kde sa prejavuje nedostatok lásky, je jej úbytok dopĺňaný žiarlivosťou.“

„Najväčšie šťastie, ktoré ťa môže stretnúť, je to, že si nájdeš oddaného priateľa. Toto bohatstvo však môžeš uchrániť len tým, že si tento poklad ukryješ v srdci a budeš si ho vážiť viac ako vlastný život.“

„Lepšia je ťažká práca ako nečinnosť.“


„Študuj minulosť, keby si chcel predpovedať budúcnosť.“

„Mať chyby a neusilovať sa ich odstrániť - to je naozaj chyba!“

„Láska je často nielen anjelom, ale aj anjelom smrti pre ľahkoverné a sklamané srdcia.“

„Veľký človek má na mysli spravodlivosť - malý človek úspešnosť.“


„Ak je k tebe niekto milý, buď voči nemu milý. Ak ti je nepriateľom, buď k nemu spravodlivý.“

„Keď si prišiel na svet, plakal si a všetci sa radovali. Ži tak, aby všetci plakali, až ho budeš opúšťať.“

„Človek si musí najprv urobiť poriadok vo svojej duši, kým začne usporadúvať vonkajší svet.“

„Bývam vo veľmi malom domčeku, ale moje okná hľadia do veľmi veľkého sveta.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 122 citátov