Konfucius citáty

  Konfucius foto

122   1238

Konfucius

Dátum narodenia: 22. september 550 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 478 pr. n. l.

Konfucius, v čínštine Kchung Fu-c’ alebo len Kchung-c’; bol najslávnejší mysliteľ, politik a štátnik a sociálny filozof Číny, ktorého učenie a filozofia hlboko ovplyvnili život a myslenie Východnej Ázie.


„Ak je k tebe niekto milý, buď voči nemu milý. Ak ti je nepriateľom, buď k nemu spravodlivý.“

„Nepoznal som muža, ktorý by miloval cnosť väčšmi ako ženy.“


„Radšej sa opýtam starého muža, kedy zomrie, ako prestarnutej ženy, kedy sa narodila. - Remeselník, ktorý chce dobre pracovať, brúsi ostrie svojho náradia.“

„Je vždy lepšie byť druhým než prvým manželom vdovy.“

„Najväčšie šťastie, ktoré ťa môže stretnúť, je to, že si nájdeš oddaného priateľa. Toto bohatstvo však môžeš uchrániť len tým, že si tento poklad ukryješ v srdci a budeš si ho vážiť viac ako vlastný život.“

„Vedieť čo je dobré, nestačí; musíme to tiež milovať. Milovať dobro nestačí, musíme ho tiež s nadšením konať.“

„Keď uvidíš dobrého človeka, snaž sa ho napodobniť. Keď uvidíš zlého človeka, všimni si sám seba.“

„Klaďte dôraz na vernosť a dôveryhodnosť! Priateľa nepokladajte za menej než seba! A ak sa dopustíte priestupku, nemajte strach ho napraviť!“


„Múdrym som sa nenarodil. To iba usilovným štúdiom minulosti som začal rozumieť prítomnosti.“

„Predkovia chceli slúžiť najvyššej cnosti, a tak vytvorili štát. Aby vytvorili štát, nadobudli vedomosti. Keď mali vedomosti, stali sa poctivými. Keď boli poctiví, stali sa ich rodiny poriadnymi. Keď rodiny boli poriadne, aj štát sa riadne spravoval. A keď sa poriadne spravoval, zavládol na celom svete mier a spokojnosť.“

„Bývam vo veľmi malom domčeku, ale moje okná hľadia do veľmi veľkého sveta.“

„Kamkoľvek pôjdeš, choď celým svojím srdcom.“


„Každý deň skúmaj svoje konanie z troch hľadísk: Nebol som nedôsledný v pomoci iným? Nebol som neúprimný v styku s priateľmi? Zužitkoval som svoje vedomosti?“

„Aj nekonečné more má svoje brehy, bezbrehá je len ľudská hlúposť.“

„Lepšia je ťažká práca ako nečinnosť.“

„Keď toho vieme tak málo o živote, ako môžeme vedieť vôbec niečo o smrti.“

Podobní autori