Citáty o anjeloch


Jane Austen foto
Jane Austen 16
anglická autorka románov 1775 – 1817
„O ktorej zo svojich najdôležitejších maličkostí vám mám porozprávať najprv?“

 Svatý Tomáš Akvinský foto
Svatý Tomáš Akvinský 38
taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 – 1274
„Jedine Bohu je známy počet vyvolených. Niektorí hovoria, že bude spasených toľko ľudí, koľko padlo anjelov.“


  Konfucius foto
Konfucius 122
čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 – -478 pr. n. l.
„Láska je často nielen anjelom, ale aj anjelom smrti pre ľahkoverné a sklamané srdcia.“

František Saleský foto
František Saleský 116
francúzsky biskup, svätý, spisovateľ 1567 – 1622
„Veľmi často sa uspokojujeme túžbou byť anjelmi v nebi a pritom zabúdame byť čestnými ľuďmi na zemi.“

 Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus 19
ústredná postava kresťanstva -2 – 30 n. l.
„Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anjelov.“ 9,26

Louis-émile Bougaud foto
Louis-émile Bougaud 3
1823 – 1888
„Rodina, domácnosť a deti ponúkajú mužovi raj, kde môže denne vidieť Boha s anjelmi pri ich diele.“

 Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus 19
ústredná postava kresťanstva -2 – 30 n. l.
„Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi.“ 12,8-9

William Shakespeare foto
William Shakespeare 157
anglický dramatik a básnik 1564 – 1616
„Pyšný je človek zahalený do handričky dôležitosti, ukazuje pred vznešenosťou nebies také kúsky, až nad tým anjeli plačú.“


Alexandre Starší Dumas foto
Alexandre Starší Dumas 6
francúzsky spisovateľ a dramatik, otec rovnomenného spiso... 1802 – 1870
„Láska bez úcty nemôže dôjsť ďaleko, ani vzlietnuť vysoko. Je to jednokrídly anjel.“

Kamil Peteraj foto
Kamil Peteraj 34
slovenský básnik, spisovateľ a textár 1945
„Keď anjelovi zlyhajú krídla, dopadne na človeka niečo veľmi pozemské.“

Blaise Pascal foto
Blaise Pascal 128
francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kres... 1623 – 1662
„Človek nie je ani anjel, ani hlúpe zviera. Nešťastím je, že sa ním stáva vo chvíli, keď začne zo seba robiť anjela.“

Luigi Giussani foto
Luigi Giussani 15
rímskokatolícky kňaz a pedagóg 1922 – 2005
„Boh odmieňa vernosť toho, kto od neho všetko prijíma, kto zostáva ochotný a otvorený voči jeho vôli. Keď sa človek naučí lekciu viery, totiž uspôsobí sa na Božie cesty, vtedy prichádza Boh ako anjel, čo zachránil Izáka pre Abraháma. Prichádza ako osoba, aby nás voviedol do svojej spoločnosti.“


Anton Pavlovič Čechov foto
Anton Pavlovič Čechov 112
ruský dramatik a autor, lekár 1860 – 1904
„Naozajstné šťastie nie je možné bez osamelosti. Padlý anjel zradil Boha pravdepodobne preto, že zatúžil po osamelosti, ktorú anjeli nepoznajú.“

Abbé Pierre foto
Abbé Pierre 15
francúzsky katolícky kňaz 1912 – 2007
„Prečo by sme sa mali čudovať, že nám Boh posiela svojich anjelov do služieb, keď nám poslal vlastného Syna?“

Pablo Picasso foto
Pablo Picasso 42
španielsky maliar, sochár, grafik, keramik a scénograf 1881 – 1973
„Múdre je milovať anjelov, ale vychádzať i s čertami.“

Sharon Stone foto
Sharon Stone 2
herečka a modelka zo Spojených štátov 1958
„Hudba je rečou anjelov.“

Obrázky s citáty o anjeloch