František Saleský citáty

František Saleský foto

116   40

František Saleský

Dátum narodenia: 16. august 1567
Dátum úmrtia: 28. december 1622
Ďalšie mená: Svatý František Saleský, Sv. František Saleský

Svätý František Saleský bol katolícky teológ, spisovateľ, mystik, biskup a učiteľ cirkvi. Jeho spisy o duchovnom živote patria ku klasike francúzskej mystiky i literatúry 17. storočia a mali veľký vplyv na katolícku spiritualitu novej doby. Jeho sviatok sa slávi 24. januára.


„Usilujte sa vždy spájať lásku s pokorou, lebo bez pokory sa neobídu ani ľudia, ktorí sú už dobre zachodení na ceste dokonalosti.“

„Radosť otvára srdce, smútok ho zatvára.“


„Šťastné duše, čo sa s odvahou a energiou púšťajú do diela, ku ktorému ich povzbudzuje Boh, no sú kedykoľvek pripravené vzdať sa ho, keď spoznajú, že Boh to tak chce. Bože môj, aké len robíme obchádzky, kým sa vrtime domov, ak nás nik nevedie.“

„Na jednú kvapku medu sa chytí viac múch ako na celý sud octu.“

„Veľmi často sa uspokojujeme túžbou byť anjelmi v nebi a pritom zabúdame byť čestnými ľuďmi na zemi.“

„Dokonalá vľúdnosť sa zakladá na istote o vnútornej hodnote milovaného človeka.“

„V tomto živote našim každodenným chlebom musí byť trpezlivosť. A najviac trpezlivosti musíme mať sami so sebou.“

„Ovocím činnosti srdca a citov sú dobré a účinné predsavzatia a rozhodnutia vôle. Nezostavaj dlho pri citoch, ale usiluj sa ich pretvoriť na jasné a konkrétne rozhodnutia.“


„Úprimnosť, ktorá nie je dobročinná, je ako dobročinnosť, ktorá nie je úprimná.“

„Usilujme sa nikdy nestrácať dôveru v Boha. Keď vám dá padnúť, nie je to preto, že vás chce opustiť, ale preto, aby vás ponížil a aby ste si v budúcnosti dali väčší pozor.“

„Tichý a drobný dážď zúrodňuje zem, lejak alebo prietrž mračien ničí lúky a polia.“

„Každý kríž, ktorý ťa nájde, znášaj trpezlivo a z lásky k Bohu. V tom je veľká, ale málo chápaná pravda o duchovnom živote.“


„Kto by dokázal odstrániť zo sveta ohováranie, oslobodil by ho od veľkej časti hriechov a zloby.“

„Boh očakáva od nás skôr vernosť v malých veciach, ktoré máme na dosah, ako veľkú túžbu po veciach veľkých, na ktoré sotva budeme mať príležitosť.“

„Čím opravdivejšie a dokonalejšie budeme dôverovať Bohu, tým zjavnejšie pocítime jeho prozreteľnosť.“

„Božie slovo počúvaj vždy zbožne a úctivo. Počúvaj ho v duchu viery, akoby práve vychádzalo z Božích úst. Dovoľ, aby slová a myšlienky padali na tvoju dušu a vnikli do nej. Rob si vážne predsavzatia podľa počutých myšlienok, aby semeno Božieho slova prinášalo v tvojom srdci mnohonásobnú úrodu.“

Podobní autori