Blaise Pascal citáty

Blaise Pascal foto

128   135

Blaise Pascal

Dátum narodenia: 19. jún 1623
Dátum úmrtia: 19. august 1662

Blaise Pascal bol francúzsky náboženský filozof, matematik, fyzik, prozaik. Iniciátor kresťanského existencializmu.

Citáty Blaise Pascal


„V tejto dobe je pravda taka zatemnená a lož taká zavedená, že pravdu môže poznať iba ten, kto ju miluje.“

„O najdôležitejších veciach v živote, a to o voľbe povolania, rozhoduje iba náhoda.“


„Ak chce niekto niekoho napraviť a dokázať mu, že sa mýli, musí si všimnúť, z ktorej strany hľadí na vec jeho protivník, lebo z tej strany má spravidla pravdu. To mu treba priznať a potom mu treba ukázať druhú stranu, z ktorej nemá pravdu.“

„Myšlienka tvorí veľkosť človeka.“

„Človek sa narodil preto, aby žil, nie preto, aby sa na život pripravoval.“

„Stačí akákoľvek hlúposť, aby človeka zabila.“

„I srdce má svoj rozum.“

„Šťastie je nádherné: čím viac sa rozdáva, tým viac ho máme.“


„Kvapka lásky je viac než oceán vôle a rozumu.“

„Žiadne zviera neobdivuje iné zviera.“

„Múdry človek nemiluje preto, že z toho má prospech, ale preto, že nachádza šťastie v samotnej láske.“

„Čas zmierňuje bolesti a utišuje hádky. S plynutím času sa totiž človek mení.“


„Oni, ktorých nazývame starými, boli v skutočnosti vo všetkom noví.“

„Nešťastie človeka začína tým, že nie je schopný v miestnosti zostať iba sám so sebou.“

„Umenie a život má rovnaký zmysel.“

„Niet horšieho nešťastia než to, že sa človek začína báť pravdy, aby neukázala, aký je zlý.“

Podobní autori