René Descartes citáty

René Descartes foto

11   94

René Descartes

Dátum narodenia: 31. marec 1596
Dátum úmrtia: 11. február 1650

René Descartes, známy aj ako Cartesius bol francúzsky filozof, matematik predstaviteľ racionalizmu, špeciálnovedný bádateľ vo viacerých prírodovedných odboroch. Hlboko ovplyvnil celú novovekú vedu.

Citáty René Descartes


„Žena netúži ani tak po kráse, ako po tom, aby sa páčila.“

„Iba tých pokladám za svojich priateľov, ktorí sú takí smelí, že ma upozornia na moje chyby.“


„Dokonalosť ženy je na hony vzdialená jej kráse.“

„Buďme krajne podozrievaví voči takým výrokom našich priateľov, ktoré sú nám po chuti.“

„Krása žien sa nám páči práve preto, že má svoje kazy.“

„Veľké šťastie kričí, no veľká bolesť je nemá.“

„Dal by som všetko, čo viem, za polovicu toho čo neviem.“

„Pochybujem, teda myslím, myslím, teda som.“


„Nemáme žiadnu hodnotu, ak nie sme nikomu užitoční.“

„Nestačí mať dobrý úmysel, je potrebné mať aj správne uvažovanie.“

„Poznávanie pravdy je zdravie ľudského ducha.“

Podobní autori