„Poznávanie pravdy je zdravie ľudského ducha.“

— René Descartes

René Descartes photo
René Descartes11
francúzsky filozof 1596 - 1650
Reklama

Podobné citáty

Decimus Iunius Iuvenalis photo
Marcus Porcius Cato censorius photo

„Hnev bráni duchu poznať pravdu.“

— Marcus Porcius Cato censorius politik, spisovateľ a ekonóm -234 - -149 pr. n. l.

Reklama
 Aristoteles photo

„Kto sa chce poučiť, musí predovšetkým pochybovať, lebo pochybnosti ducha vedú k zjaveniu pravdy.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pr. n. l.

Albert Einstein photo
Mary Ward photo
Miloš Kopecký photo
Victor Hugo photo
František Halas photo
Reklama
Miguel de Cervantes photo
Lafayette Ronald Hubbard photo

„Riskovať zdravie má cenu len pre takéto hodnoty, bez ktorých možno ťažko žiť.“

— Lafayette Ronald Hubbard americký autor sci-fi, filozof a zakladateľ Scientologickej cirkvi 1911 - 1986

Oliver Goldsmith photo
 Osho photo
Reklama
Ivan Vyskočil photo
Ignác z Loyoly photo
Henry David Thoreau photo

„Byť niekedy chorý je zdravé.“

— Henry David Thoreau americký autor, abolicionista, prírodovedec 1817 - 1862

 Aristoteles photo

„Radosť je zdravím duše.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pr. n. l.

Ďalšie