Latinské citáty
Latinské citáty s prekladom

Preskúmajte známe a užitočné anglickej citáty, frázy a výroky. V latinčine aj s prekladom.

Najznámejšie latinské citáty

Seneca fotka

„Osud vedie toho, kto chce, kto nechce, toho ťahá.“
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Ep.107,11
Potvrdené výroky

Marcus Tullius Cicero fotka

„Ak máte záhradu a knižnicu, máte všetko, čo potrebujete.“
Si hortum in bibliotheca habes, nihil deerit.

—  Marcus Tullius Cicero rímsky filozof a štátnik -106 - -43 pred n. l.

Seneca fotka

„Keď človek nevie, do ktorého prístavu sa vydáva, žiadny vietor nie je ten pravý.“
errant consilia nostra, quia non habent quo derigantur; ignoranti quem portum petat nullus suus ventus est.

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Seneca fotka

„Horšia ako vojna je samotný strach z vojny.“
peior est bello timor ipse belli.

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Seneca fotka

„Nikto nemôže vládnuť, pokiaľ nie je schopný vydržať byť ovládaný.“
nemo autem regere potest nisi qui et regi.

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Seneca fotka

„Lebo žiaden človek nie je skutočne slobodný, ak je otrokom svojho tela.“
Nemo liber est qui corpori servit.

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Sophronius Eusebius Hieronymus fotka

„Priateľstvo, ktoré môže zaniknúť, nikdy nebolo skutočné.“
Amicitia quae desinere potest vera numquam fuit.

—  Sophronius Eusebius Hieronymus katolícky svätec 345 - 420

Marcus Tullius Cicero fotka

„Nesmieme povedať, že každá chyba je hlúpa.“
Non enim omnis error stultitia est dicenda.

—  Marcus Tullius Cicero rímsky filozof a štátnik -106 - -43 pred n. l.

Publius Afer Terentius fotka

„Šťastie praje odvážnym.“
Fortis fortuna adiuvat.

—  Publius Afer Terentius komediálny dramatik -185 - -159 pred n. l.

Publius Ovidius Naso fotka

„Príčina je skrytá. Dôsledok je ale viditeľný pre všetkých.“
Causa latet, vis est notissima

—  Publius Ovidius Naso rímsky básnik -43 - 17 pred n. l.

Súvisiace témy

Všetky latinské citáty

Celkom 41 citátov, filtrovať:

Citát „Pokiaľ žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný; pokiaľ žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý.“
Seneca fotka

„Pokiaľ žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný; pokiaľ žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý.“
Si ad naturum vives, numquam eris pauper; si ad opiniones, numquam dives.

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Prisudzované výroky
Varianta: Pokiaľ žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný; pokiaľ žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý.

Seneca fotka

„Čo je príjemnejšie, než mať priateľa, s ktorým môžeme hovoriť tak ako sám so sebou?“
Quid dulcius quam habere amicum, cum quo audes ut tecum omnia loqui?

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Prisudzované výroky

Gaius Julius Caesar fotka

„Kocky sú hodené.“
Alea iacta est.

—  Gaius Julius Caesar rímsky senator -100 - -44 pred n. l.

pred prekročením rieky Rubikon, čím začala vojna, ktorá priniesla pád republiky
Prisudzované výroky

Gaius Julius Caesar fotka

„Prišiel (som), videl (som), zvíťazil“
Veni, vidi, vici.

—  Gaius Julius Caesar rímsky senator -100 - -44 pred n. l.

som
po vyhranej bitke proti pontskému kráľovi Frankovi
Prisudzované výroky

William Shakespeare fotka

„Habit mnícha nerobí.“
Habitus non facit monachum

—  William Shakespeare anglický dramatik a básnik 1564 - 1616

Prisudzované výroky

Decimus Iunius Iuvenalis fotka

„V zdravom tele zdravý duch.“
Mens sana in corpore sano.

—  Decimus Iunius Iuvenalis staroveký rímsky básnik 50

Prisudzované výroky

Gaius Julius Caesar fotka

„Aj ty, Brutus?“
Et tu, Brute?

—  Gaius Julius Caesar rímsky senator -100 - -44 pred n. l.

pred smrťou
Prisudzované výroky

Isaac Newton fotka

„Platón je môj priateľ — Aristoteles je môj priateľ — ale môj najväčší priateľ je pravda.“
Amicus Plato — amicus Aristoteles — magis amica veritas

—  Isaac Newton britský fyzik a matematik a zakladateľ modernej klasickej fyziky 1643 - 1727

These are notes in Latin that Newton wrote to himself that he titled: Quaestiones Quaedam Philosophicae [Certain Philosophical Questions] (c. 1664)
Odlišné preklady: Platón je môj priateľ, Aristoteles je môj priateľ, ale môj najlepší priateľ je pravda.
Platón je môj priateľ — Aristoteles je môj priateľ — pravda je najväčší priateľ.
Potvrdené výroky

Cornelius Nepos fotka

„Každému je tvorcom šťastia jeho vlastný charakter.“
Sui cuique mores fingunt fortunam

—  Cornelius Nepos rímsky spisovateľ -100 - -25 pred n. l.

Prisudzované výroky

Archimedes fotka

„Dajte mi pevný bod a vychýlim zemeguľu z jej dráhy.“
Da ubi consistam, et terram caelumque movebo.

—  Archimedes grécky matematik, fyzik, inžinier, vynálezca a astronóm -287 - -212 pred n. l.

Prisudzované výroky

Tomáš Kempenský fotka

„Keby si vedel naspamäť celú Bibliu a výroky všetkých mudrcov, čo by ti to všetko osožilo bez Božej lásky a milosti?“
Si scires totam Bibliam, et omnium philosophorum dicta quid totum prodesset, sine charitate et gratia?

—  Tomáš Kempenský nemecký kňaz, augustinián a mystik 1380 - 1471

Prisudzované výroky

Aurelius Augustinus fotka

„Stvoril si nás pre seba Pane a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe.“
Fecisti nos ad Te et inquietum est cor nostrum donec requiescat in Te.

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Varianta: Pre seba si nás stvoril, ó, Pane, a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe.
Zdroj: Sv. AUGUSTÍN: Vyznania. Devín: Vydavateľstvo Lúč, 1998. 1, 1

Archimedes fotka

„Nedotýkaj sa mojích kruhov.“
Noli tangere circulos meos!

—  Archimedes grécky matematik, fyzik, inžinier, vynálezca a astronóm -287 - -212 pred n. l.

Veta, s ktorou sa údajne obrátil na rímskeho vojaka predtým, ako ho ten prebodol kopijou. Existuje aj variant prekladu: Nerušte moje kruhy!
Prisudzované výroky

Titus Maccius Plautus fotka

„Myš nikdy nezverí svoj život len jedinej diere.“
Mus aetatem non lubili uni umquam committit suam.

—  Titus Maccius Plautus rímsky autor komédií -254 - -184 pred n. l.

Prisudzované výroky
Varianta: Myš nikdy nezverí svoj život len jednej diere.

Publius Ovidius Naso fotka

„Krása si vyprosuje lásku.“
Facies exorat amorem.

—  Publius Ovidius Naso rímsky básnik -43 - 17 pred n. l.

Prisudzované výroky

Quintus Horatius Flaccus fotka

„Na všetko jestvuje spôsob, ale všetko má svoje hranice.“
Est modus in rebus, sunt certi denique fines.

—  Quintus Horatius Flaccus rímsky lyrik -65 - -8 pred n. l.

Prisudzované výroky

Marek Krajewski fotka

„Pomsta je priznaním sa k utrpeniu.“
Ultio doloris confessio est.

—  Marek Krajewski poľský filológ a spisovateľ 1966

Kniha: Pevnosť Breslau

Quintus Horatius Flaccus fotka

„Využi deň“
Carpe diem

—  Quintus Horatius Flaccus rímsky lyrik -65 - -8 pred n. l.

Epódy I, 11 (Carminum Liber primus)
Potvrdené výroky
Zdroj: http://www.thelatinlibrary.com/horace/carm1.shtml

Francis Bacon fotka

„Poznanie je sila.“
Nam et ipsa scientia potestas est.

—  Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

Meditationes Sacræ. De Hæresibus, 1597
Potvrdené výroky

Ignác z Loyoly fotka

„Na väčšiu česť a Božiu slávu.“
Ad maiorem Dei gloriam

—  Ignác z Loyoly katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 - 1556

Zaužívaná skratka A.M.D.G. (O.A.M.D.G.). Pozn.: Stredná Európa pozná aj verziu Omnia Ad... (všetko na väčšiu...) Podobné: Vo všetkom sa usiluj o čo najväčšiu česť a slávu Božiu. (Ján z Kríža)
Prisudzované výroky
Zdroj: [33]

Quintus Horatius Flaccus fotka

„Je skutočne úctihodné páčiť sa tým prvým v štáte.“
Principibus placuisse non ultima laus est.

—  Quintus Horatius Flaccus rímsky lyrik -65 - -8 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: SIENKIEWICZ, H.: Križiaci ,Slovenský spisovateľ, 1972

Brennus fotka

„Beda porazeným.“
Vae victis

—  Brennus gaulish náčelník

Prisudzované výroky
Zdroj: [414]
Zdroj: Livy v. 33-49; Plutarch, Camillus, 17, 22, 28; Polybius i. 6, ii. 18; Dion. Halic. xiii. 7

Anicius Manlius Boëthius fotka

„Človek je dvojnohý rozumný tvor.“
HOMO EST ANIMAL BIPES RATIONALE

—  Anicius Manlius Boëthius filozof z počiatku 6. storočia 480

Quintus Ennius fotka

„Šťastie praje odvážnym mužom“
Fortibus est fortuna viris data.

—  Quintus Ennius rímsky spisovateľ -239 - -169 pred n. l.

Seneca fotka

„Ak ste múdri, prepojte tieto dva prvky: nedúfajte bez zúfalstva a nezúfajte bez nádeje.“
Si sapis, alterum alteri misce: nec speraveris sine desperatione nec desperaveris sine spe.

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

„Mrtvému lvu netrhej hřívu.“
NOLI BARBAM VELLERE MORTUO LEONI.

— Neznámy autor

Maro Publius Vergilius fotka

„Myseľ hýbe hmotou.“
Mens agitat molem

—  Maro Publius Vergilius staroveký rímsky básnik -70 - -19 pred n. l.

Aurelius Augustinus fotka

„Čo prospeje žiť dobre tomu, komu nie je dané žiť večne?“
Quid prodest bene vivere cui non datur semper vivere?

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Komentár na Evanjelium podľa Jána 45,2

Aurelius Augustinus fotka

„Ak chápeš, to nie je Boh!“
Si comprehendis, non est Deus!

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Podobné: Keby bol pre nás pochopiteľný, nebol by to Boh.
Prisudzované výroky

Louis XIV. fotka

„Nadradený všetkým.“
Nec pluribus impar.

—  Louis XIV. kráľ Francúzska a Navarry, od roku 1643 do roku 1715 1638 - 1715

Prisudzované výroky

Titus Maccius Plautus fotka

„Ľahké je vládnuť dobrým.“
Facile est imperium in bonos.

—  Titus Maccius Plautus rímsky autor komédií -254 - -184 pred n. l.

Prisudzované výroky

Quintus Septimius Florens Tertullianus fotka

„Syn boží bol ukrižovaný: Nehanbím sa, pretože je to hanebné. Zomrel syn boží: je to uveriteľné pretože je to nemožné. A pochovaný vstal zmŕtvych: je to isté, pretože je to nemožné.“
Crucifixus est dei filius; non pudet, quia pudendum est. Et mortuus est dei filius; credibile prorsus est, quia ineptum est. Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile.

—  Quintus Septimius Florens Tertullianus kresťanský bohoslovec 155 - 220

lat: Crucifixus est dei filius; non pudet, quia pudendum est. Et mortuus est dei filius; credibile prorsus est, quia ineptum est. Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile.
en: The Son of God was crucified: I am not ashamed--because it is shameful. The Son of God died: it is immediately credible--because it is silly. He was buried, and rose again: it is certain--because it is impossible. (Evans translation).
z Tertullianus - De carne Christi(On the flesh of Christ)
Potvrdené výroky

Publius Ovidius Naso fotka

„Hľaď, nech poriadne začneš, sama potom poplynie reč.“
Fac tantum incipias, sponte disertus eris.

—  Publius Ovidius Naso rímsky básnik -43 - 17 pred n. l.

Prisudzované výroky

Marcus Porcius Cato censorius fotka

„Drž sa témy, slová sa nájdu!“
Rem tene, verba sequentur

—  Marcus Porcius Cato censorius politik, spisovateľ a ekonóm -234 - -149 pred n. l.

Prisudzované výroky

Decimus Iunius Iuvenalis fotka

„Tvár ti zráta roky.“
Facies tua computat annos.

—  Decimus Iunius Iuvenalis staroveký rímsky básnik 50

Prisudzované výroky

Quintus Horatius Flaccus fotka

„Občania, občania, najskôr si musíte nahrabať peňazí – cnosť až po nich.“
O, cives, cives, quaerenda pecunia primum – post nummos virtus.

—  Quintus Horatius Flaccus rímsky lyrik -65 - -8 pred n. l.

Prisudzované výroky

Quintus Horatius Flaccus fotka

„Blažený je, kto ďaleko od ruchu na býčkoch orie otcovské polia.“
Beatus ille, qui procul negotiis paterna rura bobus exercet suis.

—  Quintus Horatius Flaccus rímsky lyrik -65 - -8 pred n. l.

Prisudzované výroky

Francis Bacon fotka

„Hľadaj prvorado cnosti mysle; a ďalšie veci buď prídu samé alebo nebudú potrebné.“
Primum quaerite bona animi; caetera aut aderunt, aut non oberunt

—  Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

Publius Ovidius Naso fotka

„Nechajte svoju návnadu vždy nahodenú; pretože v jazere, kde to najmenej čakáte, budú ryby.“
Casus ubique valet; semper tibi pendeat hamus Quo minime credas gurgite, piscis erit.

—  Publius Ovidius Naso rímsky básnik -43 - 17 pred n. l.

Seneca fotka

„Chudobným nie je muž, ktorý má niečoho nedostatok, ale muž ktorý, ktorý túži po niečom viac.“
Non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est.

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Quintus Ennius fotka

„Kto zvíťazil, nie je víťazom,
pokiaľ to dobytý neuzná.“

Qui vincit non est victor nisi victus fatetur.

—  Quintus Ennius rímsky spisovateľ -239 - -169 pred n. l.