„Každému je tvorcom šťastia jeho vlastný charakter.“

Prisudzované výroky
Originál: (la) Sui cuique mores fingunt fortunam

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 18. november 2021. História
Cornelius Nepos fotka
Cornelius Nepos2
rímsky spisovateľ -100 - -25 pred n. l.

Podobné citáty

William Faulkner fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Jiří Žáček fotka
Samuel Smiles fotka
Erich Fromm fotka
Fotios fotka

„Tvorca prírody je i tvorcom umeleckého slova.“

—  Fotios ekumenický patriarcha Konštantinopolu

Prisudzované výroky
Zdroj: DOSTÁLOVÁ, Růžena. Byzantská vzdělanost. 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7021-409-0. s. 10.

Platón fotka
Platón fotka

„Starajúc sa o šťastie iných, nachádzame šťastie vlastné.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: Porovnaj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Platón fotka

„Ak dbáme o šťastie iných, nachádzame svoje vlastné.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Platón fotka
Platón fotka

„V starostlivosti o šťastie druhých nachádzame vlastné.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Jan Kollár fotka

„Tajomstvo šťastia je radosť z vlastných rúk.“

—  Jan Kollár český básnik, jazykovedec, protestantský kňaz, spisovateľ a vedecký spisovateľ 1793 - 1852

Michel De Montaigne fotka
Václav Havel fotka

„Najlepšou cestou k vlastnému nešťastiu je zakrývať si oči pred nešťastím iných.“

—  Václav Havel dramatik, esejista, básnik, disident a politik z Českej republiky 1936 - 2011

Valeriu Butulescu fotka
Albert Camus fotka
George Bernanos fotka
Citát „Šťastie nie je niečo hotové. Pochádza z tvojich vlastných skutkov.“
Dalajláma fotka

Súvisiace témy