Platón citáty

 Platón foto

68   114

Platón

Dátum narodenia: 427 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 347 pr. n. l.

Platón bol Sokratov žiak, spolu s Aristotelom najvýznamnejší grécky filozof. Najväčší vplyv mala jeho teória ideí a filozofia štátu. Platón založil 385/7 pred Kr. filozofickú školu zvanú Akadémia. Jeho spisy sú informačným zdrojom o legendárnej zaniknutej ostrovnej civilizácii Atlantída.


„Starajúc sa o šťastie iných, nachádzame šťastie vlastné.“

„Kde niet rovnosti, priateľstvo nemá trvanie.“


„Znalosť slov vedie k poznaniu vecí.“

„Ak nebudeš mnoho očakávať, budú sa ti zdať aj malé veci veľkými.“

„Len mŕtvy sa dočkajú konca vojny.“

„Na tomto svete niet ničoho stáleho, okrem nestálosti.“

„Nikto nevie, čo je smrť, a predsa sa jej všetci boja, akoby uznávali, že je najväčším zlom, i keď je pre človeka najväčším dobrom.“

„Mladík sa stáva mužom, keď obíde kaluž namiesto toho, aby do nej stúpil.“


„Duševný zrak až vtedy začína presne vidieť pravdu, keď ju oči vidieť prestávajú.“

„Odpúšťaj celému svetu- iba sebe nič.“

„Čo neviem, o tom si nemyslím, že to viem.“

„Muž a žena sú tie dve noty, bez ktorých struny ľudskej duše nevydávajú správny a plný zvuk.“


„Žena je muž, ktorý bol potrestaný.“

„Chlapci by sa mali zdržať vína do osemnástich rokov, lebo nieje dobré pridávať ohňu oheň.“

„Keby niektorý z bohov povedal: čomu dáš prednosť - žiť ďalej s tým, čo máš, alebo ihneď zomrieť, keby ti nemalo byť dožičené nadobudnúť ešte niečo väčšie, voľ radšej smrť.“

„Múdri hovoria, aby niečo povedali, blázni rozprávajú, len aby vraveli.“

Podobní autori