Epikúros ze Samu citáty

 Epikúros ze Samu foto

43   64

Epikúros ze Samu

Dátum narodenia: 341 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 269 pr. n. l.
Ďalšie mená: Epikúros

Epikouros zo Samu/z Atén bol grécky filozof obdobia helenizmu, materialista, zakladateľ epikureizmu. Nadviazal na Demokritov atomizmus, pričom zmiernil jeho prísny determinizmus a zdôvodnil slobodu vôle tým, že doň zaviedol moment náhody: Epikuros dáva atómom v ich pohybe možnosť odchýlky. Dianie vo svete potom už nie je jednoznačne určené predchádzajúcimi príčinami. Objavujú sa náhody a môže vzniknúť niečo nové, neočakávané.

Citáty Epikúros ze Samu


„Bez dôvery niet priateľstva.“

„Zo všetkých ciest, ktoré vedú k dosiahnutiu šťastia v živote žiadna nie je taká účinná a sladká ako priateľstvo.“


„Najobávanejšie zlo, smrť, sa nás ani v najmenšom nedotýka, pretože keď my žijeme, smrť tu ešte nie je, keď však smrť príde, potom tu zas nebudeme my.“

„Naivné je prosiť boha o to, čo si človek môže zaobstarať sám.“

„Ženy! Ženy! Kto ich pochopí? Ich úsmevy odporujú ich pohľadom, ich slová sľubujú i vábia a zvuk ich hlasu odradzuje. Niekedy v sekunde vystihnú a uhádnu našu najtajnejšiu myšlienku a hneď zasa nechápu tie najjasnejšie narážky.“

„Tvojou prvou povinnosťou je učiniť šťastným seba samého. Ak si šťastný, urobíš šťastnými aj ostatných, lebo šťastný môže okolo seba vidieť len šťastných.“

„Dokonalosť nie je v robení mimoriadnych vecí, ale v tom, že sa veci jednoduché robia mimoriadne dobre.“

„Spravodlivý človek je najpokojnejší, nespravodlivý však je plný najväčšieho nepokoja.“


„Človek človeku je najnavštevovanejším divadlom.“

„Uctievaním múdreho človeka je veľkým ziskom pre tých, ktorí ho uctievajú.“

„Múdry človek verí, že je výhodnejšie rozumne myslieť a nemať šťastie ako nerozumne myslieť a mať šťastie.“

„Nie je dôležité, ako dlho žijeme, ale ako šťastne žijeme.“


„Zo všetkých vecí, o ktorých vieme, že robia život šťastným, najväčšou je mať priateľov.“

„Ak chcete niektoho spraviť šťastným, nepridávajte mu bohatstvo, ale uberte mu z túžob.“

„Zbohom, a pamätajte na moje slová. -posledné slová)“

„Nemožno žiť šťastne bez toho, aby sme boli múdri, čestní a spravodliví, ani nemôžeme byť múdri, čestní a spravodliví bez toho, aby sme boli šťastní.“

Podobní autori