„Nikomu nemáme závidieť, pretože dobrí ľudia si závisti nezaslúžia a zlí tým viac sami sebe škodia, čím viac im šťastie praje.“

Posledná aktualizácia 23. jún 2021. História
Epikúros ze Samu fotka
Epikúros ze Samu43
staroveký grécky filozof -341 - -269 pred n. l.

Podobné citáty

Ernst Fischer fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Marcus Porcius Cato censorius fotka
Michel De Montaigne fotka
François de La  Rochefoucauld fotka

„Naša závisť trvá vždy dlhšie ako šťastie tých, ktorým závidíme.“

—  François de La Rochefoucauld francúzsky autor memoárov 1613 - 1680

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Aurelius Augustinus fotka
Marilyn Monroe fotka
Gotthold Ephraim Lessing fotka

„Obaja škodia sami sebe: ten, kto príliš veľa sľubuje, aj ten, kto príliš veľa očakáva.“

—  Gotthold Ephraim Lessing spisovateľ, filozof, publicista a výtvarný kritik 1729 - 1781

Prisudzované výroky
Zdroj: [7]

Samuel Johnson fotka
Allan Kardec fotka
Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Josef Čapek fotka
Albius Tibullus fotka
Anicius Manlius Boëthius fotka
Hérakleitos fotka

Súvisiace témy