Michel De Montaigne citáty

Michel De Montaigne foto

89   16

Michel De Montaigne

Dátum narodenia: 28. február 1533
Dátum úmrtia: 23. september 1592
Ďalšie mená: Michel Eyquem de Montaigne

Michel Eyquem de Montaigne bol francúzsky renesančný mysliteľ, humanista a skeptik, zakladateľ nového literárneho žánru – eseji.

Citáty Michel De Montaigne


„Najväčší dôkaz múdrosti je stále dobrá nálada.“

„Naša nedôvera posilňuje nepoctivosť toho druhého.“


„Ľudia sa často ako klasy najprv dvíhajú a vyvyšujú, ale keď dozrejú, začnú sa pokorne skláňať.“

„Najlepším predpokladom dobrého manželstva je slepá žena a hluchý muž.“

„V dvadsiatich rokoch sú naše vlohy také vyvinuté, že je jasné, čoho budeme schopní. - V každom prípade som rád, že ľudia budú raz vedieť, z akej výšky som klesol.“

„Osoh z priateľskej pomoci je pomoc sama.“

„Závisť ničí vlastné šťastie, nikdy šťastie tých, ktorým závidíme.“

„Mozog dobre usporiadaný je lepší ako mozog veľmi preplnený.“


„Ľudia trpia názormi, ktoré majú o veciach, nie vecami.“

„Kto by ľudí učil umierať, učil by ich žiť.“

„Aby sme otužili ducha, treba otužiť svaly.“

„Nejedného človeka, ktorého obdivuje celý svet, nikto neobdivuje v rodine.“


„Chorobou človeka je jeho domnienka, že vie.“

„Ten, kto nemá dobrú pamäť, by nikdy nemal klamať.“

„Zaťatosť a zarytosť sú najlepšie dôkazy hlúposti.“

„Tomu, kto svoju plavbu nenasmeruje do žiadneho prístavu, neposlúži ani priaznivý vietor.“

Podobní autori