„Hlad po bohatstve rastie skôr ako užívaním než jeho nedostatkom a cnosť zdržanlivosti je vzácnejšia ako cnosť trpezlivosti.“

Michel De Montaigne fotka
Michel De Montaigne89
francúzsky autor, humanistický filozof, štátnik 1533 - 1592

Podobné citáty

Lion Feuchtwanger fotka
Romano Guardini fotka
František Xavérsky fotka
Crispus Caius Sallustius fotka
Vladimír Iljič Lenin fotka
Germaine de Staël fotka
Quintus Horatius Flaccus fotka

„Občania, občania, najskôr si musíte nahrabať peňazí – cnosť až po nich.“

—  Quintus Horatius Flaccus rímsky lyrik -65 - -8 pred n. l.

Prisudzované výroky
Originál: (la) O, cives, cives, quaerenda pecunia primum – post nummos virtus.

Anatole France fotka
Seneca fotka

„Kto si žiada, aby bola velebená jeho cnosť, neusiluje vlastne o cnosť, ale o slávu.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Adam Smith fotka

„Ľudskosť je cnosťou žien, veľkodušnosť cnosťou mužov.“

—  Adam Smith škótsky morálny filozof a politický ekonóm 1723 - 1790

Winston Churchill fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Mika Waltari fotka
Platón fotka
William Shakespeare fotka
Seneca fotka

„Pravidlá cnosti vzrastajú a zosilňujú silu myšlienky.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Marcus Tullius Cicero fotka

„Cnosť nie je nič iné ako v sebe dokonalá a k vrcholu privedená prirodzenosť.“

—  Marcus Tullius Cicero rímsky filozof a štátnik -106 - -43 pred n. l.

Est autem virtus nihil aliud quam in se perfecta et ad summum perducta natura.
Prisudzované výroky

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x