Adam Smith citáty

Adam Smith foto

13   9

Adam Smith

Dátum narodenia: 5. jún 1723
Dátum úmrtia: 17. júl 1790

Adam Smith bol škótsky filozof, etik a sociológ, zakladateľ modernej politickej ekonómie.

Citáty Adam Smith


„Človek, ktorého život núti ustavične vykonávať jednoduché úlohy s rovnakým alebo takmer rovnakým účinkom, nemá príležitosť cibriť svoj úsudok, aby si vyjasnil svoju schopnosť vymýšľať a vynachádzať prostriedky, ktorými by odstránil vyskytujúce sa prekážky.“

„Človek je bohatý, alebo chudobný podľa toho, koľko si môže dopriať vecí nevyhnutných pre život a život spríjemňujúcich a koľko radovánok.“


„Dôvod, prečo starosti zabíjajú viac ľudí ako práca, spočíva v tom, že ľudia sa viac starajú ako pracujú.“

„Človek je živočích, ktorý obchoduje ...“

„Ľudskosť je cnosťou žien, veľkodušnosť cnosťou mužov.“

„Peniaze a úspech ľudí nezmenia, zdôraznia iba to čo v nich je.“

„Predpokladať, že ako bohatí by sme sa správali ako nebohatí, je to isté, ako predpokladať, že zostaneme triezvi, aj keď budeme celý deň piť.“

„Myslím, že túto schôdzku budeme musieť preložiť na iné miesto – priateľom 1790. - Na bohatstve je najhoršie to, že musíš žiť s boháčmi.“


„Žiadne obloženie nie je také krásne ako série kníh. I keď ich nečítate ani neotvorite.“

„Veda je účinná protilátka proti jedu nekritického myslenia a povier.“

„Pri zamestnaní nižšieho druhu celá rozkoš z práce tkvie v odmene za ňu.“

„Ničomu sa jedna vláda od druhej nenaučí rýchlejšie ako umenie ťahať z vreciek ľudí peniaze.“

„Bohatstvo človeka sa meria tým, koľko si môže požičať.“