John Locke citáty

John Locke foto

10   9

John Locke

Dátum narodenia: 29. august 1632
Dátum úmrtia: 28. október 1704

John Locke bol anglický filozof, považovaný za jedného zo zakladateľov novovekej filozofie. Je hlavný predstaviteľ empirizmu a autor sociálno-filozofických teórií. Jeho myšlienky vo veľkom ovplyvnili rozvoj politickej filozofie a teórie spoločenskej zmluvy a jeho spisy mali tiež priamy vplyv na formuláciu Vyhlásenia nezávislosti a americkej ústavy.

Citáty John Locke


„Moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého.“

„Rozum učí všetkých ľudí, že sme všetci rovní a nezávislí.“


„Sila nášho presvedčenia nie je ešte dôkazom jeho správnosti.“

„Neprehliadajme detské chyby, ktoré prerastajú v chyby mužov. Nehovejme nikdy detským vrtochom.“

„Nič nie je v rozume, čo by predtým nebolo v zmysloch.“

„Niekto raz povedal kameňom: buďte ľudské. Nato kamene odvetili: Musíme ešte oveľa viac stvrdnúť, pretože teraz sme tvrdé len tak, ako bývajú kamene.“

„Skutočným pokrokom na ceste k slobode je schopnosť opanovať svoje vášne.“

„Ľudí nemožno nútiť, aby boli blažení, treba ich ponechať na vlastné svedomie.“


„Pracovať pre prácu samotnú je proti prírode.“

„Vo voľnom čase sa prejavujú sklony a temperament človeka. Skutočné potešenie závisí väčšmi na fantázii než na rozume, a preto sa má každý zabávať podľa svojho.“

„Reading furnishes the mind only with materials of knowledge; it is thinking that makes what we read ours.“

„I have always thought the actions of men the best interpreters of their thoughts.“


„New opinions are always suspected, and usually opposed, without any other reason but because they are not common.“

„The only defense against the world is a thorough knowledge of it.“ Some Thoughts Concerning Education

„We are like chameleons, we take our hue and the color of our moral character, from those who are around us.“

„Parents wonder why the streams are bitter, when they themselves poison the fountain.“

Podobní autori