John Locke citáty

John Locke foto

11   10

John Locke

Dátum narodenia: 29. august 1632
Dátum úmrtia: 28. október 1704

John Locke bol anglický filozof, považovaný za jedného zo zakladateľov novovekej filozofie. Je hlavný predstaviteľ empirizmu a autor sociálno-filozofických teórií. Jeho myšlienky vo veľkom ovplyvnili rozvoj politickej filozofie a teórie spoločenskej zmluvy a jeho spisy mali tiež priamy vplyv na formuláciu Vyhlásenia nezávislosti a americkej ústavy.

Citáty John Locke
John Locke foto
John Locke11
anglický filozof a lekár 1632 – 1704John Locke foto
John Locke125
English philosopher and physician 1632 – 1704

John Locke foto
John Locke125
English philosopher and physician 1632 – 1704

Podobní autori