Thomas More citáty

Thomas More foto

6   7

Thomas More

Dátum narodenia: 7. február 1478
Dátum úmrtia: 6. júl 1535
Ďalšie mená: San Tommaso Moro

Sv. Thomas More lat. Morus bol anglický právnik, spisovateľ a filozof štátu. 1529 lordom-kancelárom; podporoval protireformáciu. Autor spisu Utópia kde opísal ideálny ostrov, na ktorom platili princípy rovnosti. Kráľ Henrich VIII. ho povýšil do šľachtického stavu, no neskôr ho on sám dal aj popraviť, lebo Thomas mu ako jeho dvorný radca nechcel schváliť rozvod a svadbu s inou ženou, pretože sa to priečilo kresťanskej náuke. Sv. Thomas More má sviatok v cirkevnom kalendári 22. júna, spolu so sv. Jánom Fisherom.

Citáty Thomas More


Podobní autori