William Shakespeare citáty

William Shakespeare foto

157   1058

William Shakespeare

Dátum narodenia: 1564
Dátum úmrtia: 23. apríl 1616

William Shakespeare bol významný anglický spisovateľ a dramatik.


„Ber od života, čo ti dal, radosť, bolesť, lásku, však život je len karneval, v ňom stokrát meníš masku.“

„Moju lásku upúta dobré srdce ženy viac ako jej pekná tvár.“


„Ľudia, korí žijú v závisti a zlobe, neváhajú sa pustiť i do toho najlepšieho.“

„Priebeh skutočnej lásky nikdy nie je hladký.“

„Ktovie, kto koho vodí na povrázku? Či láska osud, a či osud lásku?“

„Čím väčšia láska, tým väčší strach.“

„Láska je maják, čo hľadí z diaľky vždy pevne búrkam v ústrety.“

„Láska je zo všetkých vášni najsilnejšia, lebo zároveň útočí na hlavu, srdce i telo.“


„Bodaj by slnko s mesiacom blúdili do tých čias, kým plameň lásky nedohorí v nás.“

„Choroba je nákazlivá, kiežby bola i láska.“

„Lepšie žiť bez šťastia, ako bez lásky.“

„Láska dá každej sile novú moc.“


„Priateľ by mal znášať priateľove slabosti.“

„Radšej mám hlúposť, ktorá ma rozveselí, ako umenie, čo ma roztrpčí.“

„Žena je ako citlivé váhy: len maličko sa jej dotkneš, a už je jazýček v pohybe.“

„Nepošpiň si ruky priateľstvom s hocakých holobriadkom.“

Podobní autori