Friedrich Schiller citáty

Friedrich Schillerfoto

65  42

Friedrich Schiller

Dátum narodenia:10. november 1759
Dátum úmrtia:9. máj 1805
Ďalšie mená:Friedrich de Schiller

Friedrich Schiller, celým menom Johann Christoph Friedrich von Schiller bol nemecký dramatik, spisovateľ, básnik, estetik a historik. Bol vedúci predstaviteľ nemeckej klasiky, čestný občan Francúzskej republiky. Jeho dramatické dielo patetickým spôsobom obhajuje slobodu a práva človeka a ľudské bratstvo. Jeho názory sa utvárali pod vplyvom Rousseaua, Lessinga a hnutia Sturm und Drang. V estetike vychádza z Kanta. Umenie považoval za prostriedok formovania harmonickej osobnosti, ktorá slobodne tvorí dobro. Podľa neho iba umenie pomáha človeku získať skutočnú slobodu.

Citáty Friedrich Schiller

Friedrich Schiller foto
Friedrich Schiller65
nemecký básnik, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805

Friedrich Schiller foto
Friedrich Schiller65
nemecký básnik, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805

Friedrich Schiller foto
Friedrich Schiller65
nemecký básnik, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805


Friedrich Schiller foto
Friedrich Schiller65
nemecký básnik, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805

Friedrich Schiller foto
Friedrich Schiller65
nemecký básnik, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805


Friedrich Schiller foto
Friedrich Schiller65
nemecký básnik, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805

Friedrich Schiller foto
Friedrich Schiller65
nemecký básnik, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805

Friedrich Schiller foto
Friedrich Schiller65
nemecký básnik, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805
Friedrich Schiller foto
Friedrich Schiller65
nemecký básnik, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805

Friedrich Schiller foto
Friedrich Schiller65
nemecký básnik, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805


Podobní autori