Friedrich Schiller citáty

Friedrich Schiller foto

65   27

Friedrich Schiller

Dátum narodenia: 10. november 1759
Dátum úmrtia: 9. máj 1805
Ďalšie mená: Friedrich de Schiller

Friedrich Schiller, celým menom Johann Christoph Friedrich von Schiller bol nemecký dramatik, spisovateľ, básnik, estetik a historik. Bol vedúci predstaviteľ nemeckej klasiky, čestný občan Francúzskej republiky. Jeho dramatické dielo patetickým spôsobom obhajuje slobodu a práva človeka a ľudské bratstvo. Jeho názory sa utvárali pod vplyvom Rousseaua, Lessinga a hnutia Sturm und Drang. V estetike vychádza z Kanta. Umenie považoval za prostriedok formovania harmonickej osobnosti, ktorá slobodne tvorí dobro. Podľa neho iba umenie pomáha človeku získať skutočnú slobodu.

Citáty Friedrich Schiller


„Kdo otravuje důvěru, vraždí budoucí pokolení v mateřském těle.“

„Láska je odměnou lásky.“


„Buď tím, čím se děláš.“

„Člověk je tím, za co ho pokládájí.“

„Člověk roste se svými většími cíli.“

„Když chceš poznat člověka, podívej se na jeho práci.“

„Ze všech soudců nejshovívavější je znalec.“

„Když chceš poznat lidi, podívej se na jejich práci.“


„Radit hlupákovi je jako pomáhat vrahovi.“

„V neštěstí se ukáže moudrost, ve štěstí pokora, v bídě trpělivost, ve smrti bohatství.“

„Srdce máme k tomu, aby pochopilo to, co nepochopila hlava.“

„Ti, kteří mají trpělivost dělat prosté věci dokonale, osvojují si umění dělat nesnadné věci lehce.“


„Na světě není nikdo tak vysoko, abych vedle něho pohrdal sám sebou.“

„Drahý je mi přítel. Ale i nepřítel mi může posloužit. Ukazuje-li mi přítel, co mohu, učí mne nepřítel, co je mou povinností.“

„Jen skrze Krásu si člověk hledá cestu ke Svobodě.“

„Řekněte mu, aby měl v úctě sny svého mládí, až bude mužem.“

Podobní autori