Friedrich Schiller citáty

Friedrich Schiller foto

65   37

Friedrich Schiller

Dátum narodenia: 10. november 1759
Dátum úmrtia: 9. máj 1805
Ďalšie mená: Friedrich de Schiller

Friedrich Schiller, celým menom Johann Christoph Friedrich von Schiller bol nemecký dramatik, spisovateľ, básnik, estetik a historik. Bol vedúci predstaviteľ nemeckej klasiky, čestný občan Francúzskej republiky. Jeho dramatické dielo patetickým spôsobom obhajuje slobodu a práva človeka a ľudské bratstvo. Jeho názory sa utvárali pod vplyvom Rousseaua, Lessinga a hnutia Sturm und Drang. V estetike vychádza z Kanta. Umenie považoval za prostriedok formovania harmonickej osobnosti, ktorá slobodne tvorí dobro. Podľa neho iba umenie pomáha človeku získať skutočnú slobodu.


„V tvojej hrudi sú hviezdy tvojho osudu.“

„Čoho sa nevzdávame, to nikdy nestrácame.“


„Omyl je vždy nebezpečný, ak sa k nemu pridá trochu pravdy.“

„Najväčším zo všetkých majetkov je krása ženy.“

„Život je nakoniec potrestaný smrťou.“

„Žije jeden Boh, ktorý trestá a pomstí sa.“

„Nad vlastný život milujem slobodu.“

„Úsmevom prírody sa rozpúšťa ľudská zloba.“


„Srdce máme nato, aby pochopilo to, čo nepochopila hlava.“

„Závisť je neresť, ale i nešťastie zároveň.“

„Drahý mi je priateľ, nepriateľ však potrebný. Priateľ mi ukáže, čo robiť môžem, nepriateľ, čo robiť mám.“

„Láska je odmenou lásky.“


„Kniha citátov nebude nikdy kompletná.“

„Inteligentní ľudia vedia, že sa dá veriť len polovici toho, čo počujú. Veľmi inteligentní vedia, ktorej polovici.“

„Kto raz prežil veľkú lásku, ten je až do smrti šťastný i nešťastný z toho, že sa z nej vyliečil.“

„Povedzte mu, aby mal v úcte sny svojej mladosti, až bude mužom.“

Podobní autori