Novalis citáty

 Novalis foto

23   9

Novalis

Dátum narodenia: 2. máj 1772
Dátum úmrtia: 25. marec 1801
Ďalšie mená: Novalis Friedrich Leopold von Hardenberg

Novalis vlastným menom Friedrich von Hardenberg bol nemecký filozof, spisovateľ, básnik, predstaviteľ ranného romantizmu.

Citáty Novalis


„Každý stupeň vzdelania sa začína detstvom. Preto sa ten najvzdelanejší človek tak veľmi podobá dieťaťu.“

„Tam, kde sú deti je zlatý vek.“


„Popierať, veriť a pochybovať znamená pre človeka to, čo pre kone beh.“

„Bez úplného porozumenia seba samého sa nikdy nenaučíme porozumieť druhých.“

„Kam ideme? Vždy domov.“

„Keď vidíš obra, pozri si najprv pozíciu slnka, aby to nebol iba tieň trpaslíka.“

„Trpezlivosť je dvojaká - pokojné znášanie nedostatku a pokojné znášanie blahobytu. Pravá trpezlivosť je však vždy prejavom veľkej múdrosti.“

„Srdce básnika rozumie prírode lepšie, ako hlava učenca.“


„Muž je lyrický, žena epická, manželstvo dramatické.“

„Láska je posledná príčina svetových dejín vesmíru.“

„Ak sa mením ja, mení sa aj svet.“

„Všetky romány, v ktorých sa vyskytuje pravá láska, sú rozprávky.“


„Opojenie zmyslov sa má k láske ako spánok k životu.“

„Veľa je tých, čo lepšie žijú v minulosti a v budúcnosti než v prítomnosti.“

„Dieťa je zviditeľnená láska.“

„Úplne sa nebudeme chápať nikdy. Ale budeme a môžeme oveľa viac než sa chápať.“

Podobní autori