Immanuel Kant citáty

Immanuel Kant foto

45   45

Immanuel Kant

Dátum narodenia: 22. apríl 1724
Dátum úmrtia: 12. február 1804

Immanuel Kant bol predstaviteľ nemeckej klasickej filozofie; tvorca kriticizmu alebo transcendentalizmu, či transcendentálnej filozofie.


„Muž je žiarlivý, keď miluje; žena i keď nemiluje.“

„Nevyhnutnými podmienkami čistého rozumu sú - Boh, sloboda a nesmrteľnosť.“


„Nebo obdarilo ľudí na zmiernenie útrap života tromi vecami - nádejou, spánkom a smiechom.“

„Keď sa to vezme v celku, čím sú ľudia civilizovanejší, tým sú väčší herci.“

„Človeka, ktorý si zlomil nohu, môžeme v jeho nešťastí trochu utešiť, keď mu pripomenieme, že si mohol rovnako dobre zlomiť väzy.“

„Čím máme viac lásky, tým sa ľahšie pretĺkame svetom.“

„Neschopnosť utvoriť si úsudok je vlastne to, čomu hovoríme hlúposť a proti tomuto neduhu niet pomoci.“

„Okrem dobrého úmyslu na svete niet ničoho, čo by bolo možno akceptovať bez výhrady.“


„Vedieť, načo by bolo rozumné sa opýtať, je veľký a potrebný dôkaz inteligencie a pochopenia.“

„Keď sa pominie spravodlivosť, nebude mať už pre ľudí cenu žiť na zemi.“

„Prvou starosťou človeka by nemalo byť šťastie, ale to, aby bol toho šťastia hodný.“

„Jednou z najväčších a najčistejších radostí je oddych po práci.“


„Spal som a sníval, že život je krása. Prebudil som sa a zistil, že je povinnosť.“

„Lekári si myslia, že ktovieako pomohli chorému, keď chorobe dali vhodné meno.“

„Keby ľudia boli schopní navzájom si čítať myšlienky, vyhýbali by sa jeden druhému.“

„Človek je jediný živočích, ktorý musí pracovať.“

Podobní autori