„Prvou starosťou človeka by nemalo byť šťastie, ale to, aby bol toho šťastia hodný.“

Potvrdené výroky
Zdroj: Porovnaj: Bulletin Jezuité 5/2006

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 3. jún 2021. História
Immanuel Kant fotka
Immanuel Kant47
nemecký filozof 1724 - 1804

Podobné citáty

Giovanni Bosco fotka

„Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované.“

—  Giovanni Bosco taliansky rímskokatolícky kňaz, pedagóg a spisovateľ 1815 - 1888

Prisudzované výroky

Citát „Prvým krokom na ceste k šťastiu je učenie sa.“
Dalajláma fotka
Epikúros ze Samu fotka
Christopher Morley fotka
Jean Paul fotka
Mark Twain fotka
Christian Friedrich Hebbel fotka
Jonáš Záborský fotka

„Nemá zásluhy ten, kto nemá šťastia.“

—  Jonáš Záborský slovenský dramatik, protestantský kňaz, spisovateľ a rímskokatolícky kňaz 1812 - 1876

Prisudzované výroky

Marcus Tullius Cicero fotka
Jean de La Bruyere fotka

„Je veľké nešťastie, keď človek nemá dosť ducha, aby hovoril dobre, a nemá dosť rozumu, aby mlčal.“

—  Jean de La Bruyere francúzsky spisovateľ a filozof 1645 - 1696

Prisudzované výroky
Varianta: Je to bieda, ak nemá človek dosť ducha, aby dobre hovoril, ani dosť súdnosti, aby mlčal.

Súvisiace témy