Slovenské príslovia

„Láska nehnevaná, nie je milovaná“

„Láska hory prenáša.“


„Láska je obchod, za ktorý sa tvrdo platí.“

„Človek bez slobody je ako ryba bez vody.“

„Kto má rád zvieratá, má rád aj ľudí.“

„Dar za dar a zadarmo nič.“

„Dokiaľ je človek šťastný, vždy má dosť priateľov.“

„Lepší rozum ako zlato.“


„Peniaze sú dobré čítané a žena bitá.“

„Čo môžeš urobiť sám, nezveruj na iného.“

„Aké drevo taký klin, aký otec taký syn.“

„Múdre ucho nedbá na reči hlúpych ľudí.“


„Čím menej rozumu, tým viac šťastia.“

„Podkovu už má, len kôň mu chýba.“

„Na nový rok o slepačí krok.“

„Aká pláca, taká robota.“