„Vedieť, načo by bolo rozumné sa opýtať, je veľký a potrebný dôkaz inteligencie a pochopenia.“

Posledná aktualizácia 28. august 2017. História
Immanuel Kant fotka
Immanuel Kant47
nemecký filozof 1724 - 1804

Podobné citáty

Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Charles Maurice de Talleyrand fotka
Jean Paul Sartre fotka

„A načo je sloboda, ak nie na to, aby si sa angažoval.“

—  Jean Paul Sartre francúzskya existenciálny filozof, dramatik, prozaik, scenárista, politický aktivista, autor životopisov a literárny kr… 1905 - 1980

Dwight D. Eisenhower fotka
Ivan Alexandrovič Gončarov fotka
Walter Lippmann fotka
Samuel Butler fotka
Ezop fotka

„Nie je múdry ten, kto vie veľa, ale ten, kto vie to, čo je potrebné.“

—  Ezop staroveký grécky rozprávač -620 - -564 pred n. l.

Thomas Carlyle fotka
Carlo Goldoni fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Každý veľký mysliteľ sa viac bojí porozumenia ako nesprávneho pochopenia.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Zdenka Schelingová fotka
Karel Čapek fotka
Mark Twain fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Tí dobrí ľudia nevedia, koľko práce a času je potrebné, aby sa človek naučil čítať. Ja som na tom pracoval osemdesiat rokov a stále ešte nemôžem povedať, že by sa mi to bolo podarilo.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Potvrdené výroky
Varianta: Ľudia nevedia, koľko času a námahy dá, kým sa naučíte čítať. Potreboval som na to osemdesiat rokov a nemôžem povedať, že by som bol na konci.
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Henry De Montherlant fotka
Michel De Montaigne fotka

„Zaťatosť a zarytosť sú najlepšie dôkazy hlúposti.“

—  Michel De Montaigne francúzsky autor, humanistický filozof, štátnik 1533 - 1592

Súvisiace témy