„Viera znamená pochopenie zmyslu života a uznanie povinností vyplývajúcich z tohto pochopenia.“

Posledná aktualizácia 2. október 2019. Histórie

Podobné citáty

Françoise Sagan fotka

„Milovať, to neznamená len lásku, to je predovšetkým pochopenie.“

—  Françoise Sagan francúzska autorka 1935 - 2004

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Friedrich Schlegel fotka
Albert Einstein fotka
Franz Kafka fotka
Citát „Vo svete je viac hladu po láske a pochopení, ako po chlebe.“
Matka Tereza fotka
Vladimír Páral fotka

„Pochopenie je druh smrti.“

—  Vladimír Páral český bookwriter a spisovateľ 1932

Léon Bloy fotka

„Láska je vzájomný súhlas k vzájomnému nepochopeniu.“

—  Léon Bloy francúzsky spisovateľ, básnik a esejista 1846 - 1917

Oscar Wilde fotka
Pierre Teilhard De Chardin fotka
Jean Cocteau fotka

„Najhoršou tragédiou pre básnika je, keď ho obdivujú z nepochopenia.“

—  Jean Cocteau francúzsky básnik, prozaik, dramatik, návrhár, manažér a filmár 1889 - 1963

Anatole France fotka
Samuel Barclay Beckett fotka
Albert Einstein fotka

„Mier sa nedá udržať silou; dá sa dosiahnuť iba pochopením.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Alexandr Ivanovič Gercen fotka
Carlo Goldoni fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Ludwig Wittgenstein fotka
André Maurois fotka

Súvisiace témy