Friedrich Schlegel citáty

Friedrich Schlegel foto

11   0

Friedrich Schlegel

Dátum narodenia: 10. marec 1772
Dátum úmrtia: 12. január 1829

Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel bol nemecký filozof kultúry, literárny kritik, literárny historik, prekladateľ, klasický filológ, indológ a básnik. Je považovaný za spoluzakladateľa romantizmu v nemeckej literatúre. Viac ako jeho literárne diela sa dočkali slávy jeho teoretické osnovy.

Spoločne so svojím bratom Augustom Wilhelmom vydával časopis Athenäum. Ďalej prispieval do časopisu Deutschland a Concordia. V časopise Deutschland vyšli jeho recenzie Schillerových prác. Schlegel Schillera úplne strhal - rozkol medzi oboma filozofmi. Napísal kritiku i na Herderove Listy o humanite. Herderov nehodnotiaci postoj bol pre neho absolútne neprijateľný. Napáda jeho historicizmus, formálne – metodologickú stránku listu, fragmentárnosť.

Vrcholom všetkých umení je podľa neho poézia - a vrcholom gréckej poézie je tragédia. Najvýznamnejším predstaviteľom gréckej tragédie je Sofokles.

Citáty Friedrich Schlegel


„Cnosť je rozum premenený na energiu.“

„Každý nevzdelaný človek je karikatúrou seba samého.“


„Chcieť všetko posudzovať je omyl alebo hriech.“

„Nevzdelaný človek je karikatúrou seba samého.“

„Pre ľudský duch je rovnako nebezpečné mať alebo nemať nejaký systém.“

„Predstav si konečné vstávanie do nekonečna. To je človek.“

„To, čo nazývame šťastným manželstvom, je v takom pomere k láske ako geniálna báseň k improvizovanému spevu.“

„Tým prvým v láske je vzájomné pochopenie, a tým najvyšším viera v seba navzájom.“


„Vtipné myšlienky sú ako nečakané a prekvapujúce stretnutia dvoch spriatelených myšlienok po dlhom odlúčení.“

„Ženy síce hovoria menej, ako si myslia, ale zato niekedy robia viac, ako chcú.“

„Je oveľa ťažšie podnietiť iných dobre hovoriť, ako sám hovoriť dobre.“