John Ruskin citáty

John Ruskin foto

66   209

John Ruskin

Dátum narodenia: 8. február 1819
Dátum úmrtia: 20. január 1900
Ďalšie mená: Джон Рескин

John Ruskin bol anglický spisovateľ, básnik, vedec a umelecký kritik.


„Slabí sú suroví, dobrotu možno čakať len od silných.“

„Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla.“


„Keď dokážene jasne položiť otázku, máme za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.“

„Ak si budeš pamätať na svoje dobré skutky, bude ti to prekážať vykonávať ďalšie.“

„Vyšším princípom je, aby sme sa spoločne radovali zo šťastia a života a nie zo vzájomného nešťastia a smrti. Ľudia si pomáhajú spoločne svojou radosťou a nie svojím žiaľom.“

„Ak si zaslúži človek pochvalu, dbajte, aby ste mu ju neodopreli.“

„Len spokojný a vyrovnaný človek je dostatočne silný, aby prejavil druhým milosrdenstvo.“

„Slnečné svetlo je nádherné, dážď osviežuje, vietor posilňuje, sneh rozveseľuje. Žiadne počasia nie je zlé, existujú iba rôzne stavy počasia dobrého.“


„Keď láska a zručnosť spolupracujú, očakávajte majstrovské dielo.“

„Teprve když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali.“

„Úlohou umenia je poúčať s láskou. Ak nepomáha ľuďom hľadať pravdu, nie je vznešené, ale hanebné.“

„Múdrosť nie je v sebazapieraní, ale v tom naučiť sa nachádzať radosť vo veciach dostupných.“


„Až keď sme našli lásku, vieme, čo nám v živote chýbalo.“

„Aký strašný by bol svet, keby sa ustavične nerodili deti prinášajúce so sebou nevinnosť a možnosť rozličnej dokonalosti.“

„Zo všetkého zbytočného mrhania si najmenej môžeme dovoliť mrhať prácou.“

„Cieľom výchovy nie je len doviesť človeka k tomu, aby konal dobré skutky, ale aby v tom nachádzal radosť. Nielen byť čistým, ale aj milovať čistotu, nielen byť spravodlivým, ale aj túžiť po spravodlivosti.“

Podobní autori