„Keď dokážene jasne položiť otázku, máme za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.“

John Ruskin fotka
John Ruskin65
anglický spisovateľ a umelecký kritik 1819 - 1900
Reklama

Podobné citáty

Jaroslav Maxmilián Kašparů fotka

„Z médií dostávame odpovede na otázky, hoci sme si ich nepoložili.“

—  Jaroslav Maxmilián Kašparů český esperantista, spisovateľ duchovnej literatúry, psychiater a rímskokatolícky kňaz 1950

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Reklama
Peter Gregor fotka
Jaroslav Maxmilián Kašparů fotka
Leon Max Lederman fotka
Ramón Gómez De La Serna fotka
Reklama
Hans Urs Von Balthasar fotka
 Voltaire fotka
Bill Allin fotka
Karl Barth fotka

„Láska nekaldie otázky, láska dáva odpovede.“

—  Karl Barth švajčiarsky protestantský teológ 1886 - 1968

Reklama
Joseph Joubert fotka
Norbert Blüm fotka
Wilhelm Busch fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Počujeme iba tie otázky, na ktoré vieme dať odpoveď.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900