Jaroslav Maxmilián Kašparů citáty

Jaroslav Maxmilián Kašparů foto

26   5

Jaroslav Maxmilián Kašparů

Dátum narodenia: 14. máj 1950

Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c. ako spisovateľ známy tiež pod autorským menom Max Kašparů, je český psychiater, pedagóg, člen sekulárneho rádu želivských premonštrátov, gréckokatolícky kňaz a esperantista. Pôsobí v Pelhřimove. Je autorom duchovnej literatúry. Je externým spolupracovníkom Českého rozhlasu, kde pravidelne vystupuje v relácii Ako to vidia. Príležitostne vystupuje aj v reláciách Českej televízie.

Citáty Jaroslav Maxmilián Kašparů


„Prestali sme se pýtať, bolo nám všetko jasné. A to je pýcha.“

„Ticho nie je absencia zvukov, ticho je priestor. Priestor, do ktorého vstupujeme, aby sme počuli čosi v nás.“


„Myslieť si, že žijeme v ateistickej dobe, je omyl. Žijeme v dobe silne religióznej, ale čím ďalej tým menej kresťanskej.“

„Jedinou liečebňou, ktorá vie vyliečiť všetky charakterové vlastnosti je krematórium.“

„Niekto hovorí: Zvyk je železná košeľa. Ja pridávam: Zlozvyk oceľová.“

„Poznám istého gynekológa ktorý denne zlikviduje ľudské životy, ale na vianoce nie je schopný zabiť kapra.“

„Dobrá kázeň sa od zlej líši tým, že po homílii sa poslucháč zamyslí nad sebou, a po zlej - nad kazateľom.“

„Nestretol som sa ešte nikde s hodnotou, ktorá by bola motivovaná ateizmom. Nepoznám ani jednu hoc aj jednoduchú skladbu či skutok, za ktorým by bolo napísané: konám to z lásky k Božej neexistencii.“


„Pokiaľ ukazuješ ukazovákom na niekoho, pamätaj že prostredník, prstenník a malíček ukazujú na teba.“

„Spisovatelia, skladatelia a umelci používajú obmedzený počet písmen, farieb, nôt. V podstate ide o malo: šikovne ich rozložiť.“

„Viete, mne vždy prebehne mráz po chrbte, keď politici hovoria o ekonomickom raste. Nám stačia 3 druhy chleba, 4 druhy jogurtu. Ale my musíme mať 15 druhov chleba, 40 jogurtu. Ale to nejde do nekonečna. Ja by som to zastavil. Žiadny rast. Ten vedie k odčerpávaniu bohatstva. Prečo má byť stály rast?“

„Uskromnime sa a môžeme prežiť. Zatiaľ bohužiaľ uprednostňujeme rast materiálny pred rastom ducha.“


„Človek je hlúpy, ale ľudstvo je múdre.“

„Človek nesmie ukončiť proces hľadania. Má se neustále pýtať.“

„Ráno vstávame a nič nemusíme a potom príde prvý problém a ten nás položí.“

„Deti majú tak strašné zážitky. Majú doma teplo od radiátorov, ale studeno vo vzťahoch. Majú doma svetlo do výborných lustrov, ale tmu vo vzťahoch. Materiálne sú zabezpečené, ale tie deti sú nešťastné. Mám o ich budúcnosť obavu.“

Podobní autori