Jaroslav Maxmilián Kašparů citáty

Jaroslav Maxmilián Kašparů foto

26   5

Jaroslav Maxmilián Kašparů

Dátum narodenia: 14. máj 1950

Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c. ako spisovateľ známy tiež pod autorským menom Max Kašparů, je český psychiater, pedagóg, člen sekulárneho rádu želivských premonštrátov, gréckokatolícky kňaz a esperantista. Pôsobí v Pelhřimove. Je autorom duchovnej literatúry. Je externým spolupracovníkom Českého rozhlasu, kde pravidelne vystupuje v relácii Ako to vidia. Príležitostne vystupuje aj v reláciách Českej televízie.


„Prestali sme se pýtať, bolo nám všetko jasné. A to je pýcha.“

„Ticho nie je absencia zvukov, ticho je priestor. Priestor, do ktorého vstupujeme, aby sme počuli čosi v nás.“


„Myslieť si, že žijeme v ateistickej dobe, je omyl. Žijeme v dobe silne religióznej, ale čím ďalej tým menej kresťanskej.“

„Život človeka potrebuje súčasne priestor i dno, zmysel i naplnenie, obsah i cieľ. Jedno bez druhého nič neosoží.“

„K radostiam ľudskej duše patrí vedomie, že za kalužou poznania je oceán pravdy a za ním nekonečný Boh. Preto skutočne múdri túžia po stále novom poznaní. Už latinské príslovie hovorilo: Bojím sa čitateľa jedinej knihy.“

„Hlavný problém života spočíva v tom, že si človek musí neustále voliť medzi viacerými možnosťami. Váhavci majú preto tendenciu čakať donekonečna, kým sa to rozhodne samo, alebo sa radiť so známymi osobnosťami...“

„Všetko, čo je na povrchu, pláva s prúdom. Len to, čo je v hlbinách má silu plávať proti prúdu.“

„Boh tvorí originály a preto každý člověk na planéte je ojedinelý.“


„V minulosti ľudia opravovali. Dnes, čo sa pokazí, tak sa to vyhodí a kúpi sa nové. Lenže toto prechádza i do vzťahov.“

„Deti majú tak strašné zážitky. Majú doma teplo od radiátorov, ale studeno vo vzťahoch. Majú doma svetlo do výborných lustrov, ale tmu vo vzťahoch. Materiálne sú zabezpečené, ale tie deti sú nešťastné. Mám o ich budúcnosť obavu.“

„Ráno vstávame a nič nemusíme a potom príde prvý problém a ten nás položí.“

„Človek nesmie ukončiť proces hľadania. Má se neustále pýtať.“


„Človek je hlúpy, ale ľudstvo je múdre.“

„Uskromnime sa a môžeme prežiť. Zatiaľ bohužiaľ uprednostňujeme rast materiálny pred rastom ducha.“

„Viete, mne vždy prebehne mráz po chrbte, keď politici hovoria o ekonomickom raste. Nám stačia 3 druhy chleba, 4 druhy jogurtu. Ale my musíme mať 15 druhov chleba, 40 jogurtu. Ale to nejde do nekonečna. Ja by som to zastavil. Žiadny rast. Ten vedie k odčerpávaniu bohatstva. Prečo má byť stály rast?“

„Spisovatelia, skladatelia a umelci používajú obmedzený počet písmen, farieb, nôt. V podstate ide o malo: šikovne ich rozložiť.“

Podobní autori