Anton Srholec citáty

Anton Srholec foto

32   197

Anton Srholec

Dátum narodenia: 12. jún 1929
Dátum úmrtia: 7. január 2016

Dr. h.c.Anton Srholec, je slovenský rímskokatolícky kňaz a salezián, spisovateľ a charitatívny pracovník, zakladateľ a riaditeľ resocializačného centra RESOTY.

Citáty Anton Srholec

Anton Srholec foto
Anton Srholec32
slovenský politický väzeň, spisovateľ a rímskokatolícky kňaz 1929 – 2016

Anton Srholec foto
Anton Srholec32
slovenský politický väzeň, spisovateľ a rímskokatolícky kňaz 1929 – 2016Anton Srholec foto
Anton Srholec32
slovenský politický väzeň, spisovateľ a rímskokatolícky kňaz 1929 – 2016
Anton Srholec foto
Anton Srholec32
slovenský politický väzeň, spisovateľ a rímskokatolícky kňaz 1929 – 2016


Anton Srholec foto
Anton Srholec32
slovenský politický väzeň, spisovateľ a rímskokatolícky kňaz 1929 – 2016


Anton Srholec foto
Anton Srholec32
slovenský politický väzeň, spisovateľ a rímskokatolícky kňaz 1929 – 2016
Podobní autori