Citáty o slobode

Zbierka citátov na tému cestovaní, sloboda, jedlo, človek.

Najlepšie citáty o slobode

Antoine de Saint-Exupéry fotka
Bob Marley fotka
George Orwell fotka

„Sloboda je právo hovoriť ľuďom to, čo nechcú počuť.“

—  George Orwell anglický spisovateľ a novinár 1903 - 1950

Jim Morrison fotka
Epiktétos fotka

„Sloboda je právo žiť tak, ako chceme.“

—  Epiktétos filozof starovekého Grécka 50 - 138

Honoré De Balzac fotka
Abraham Lincoln fotka
Søren Kierkegaard fotka

„Úzkostlivosť je závrat zo slobody.“

—  Søren Kierkegaard dánsky filozof a teológ, zakladateľ existencializmu 1813 - 1855

Oscar Wilde fotka
Jean Paul Sartre fotka

„Sloboda je to, čo robíme s tým, čo sa deje nám.“

—  Jean Paul Sartre francúzskya existenciálny filozof, dramatik, prozaik, scenárista, politický aktivista, autor životopisov a literárny kr… 1905 - 1980

Všetky citáty o slobode

Celkom 377 citátov o slobode, filtrovať:

Ján Pavol II. fotka
Ján Pavol II. fotka
Anton Pavlovič Čechov fotka
Mark Twain fotka
Citát „Skutočná sloboda nespočíva v živote bez pravidiel, ale v živote podľa vlastných pravidiel.“
Jean Jacques Rousseau fotka
František Saleský fotka
Seneca fotka

„Sloboda sa nedá kúpiť.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Benjamin Franklin fotka

„Demokracia sú dvaja vlci a jedna ovečka hlasujúci o tom, čo budú mať na obed.
Voľnosť je dobre vyzbrojená ovečka, ktorá nesúhlasí s hlasovaním.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Chiara Lubich fotka
Citát „Vstúpiť do manželstva neznamená vzdať sa slobody, ale vymeniť osobnú slobodu za spoločnú.“
Pavel Kosorin fotka

„Vstúpiť do manželstva neznamená vzdať sa slobody, ale vymeniť osobnú slobodu za spoločnú.“

—  Pavel Kosorin český humorista 1964

Prisudzované výroky, Sloboda

Viktor Frankl fotka
Citát „Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hodný.“
Milan Rastislav Štefánik fotka
Tomáš Baťa fotka

„Sú 3 druhy hodnôt, ktoré potrebujete v akejkoľvek práci na svete: kapitál, vedomosti a sloboda.“

—  Tomáš Baťa český podnikateľ 1876 - 1932

Varianta: Sú tri druhy hodnôt, ktoré potrebujete v akejkoľvek práci na svete: kapitál, vedomosti a sloboda.

Albert Camus fotka
Albert Camus fotka
Mustafa Kemal Atatürk fotka

„V Turecku boľševizmus nebude, pretože prvým cieľom tureckej vlády je dať ľudu slobodu a šťastie.“

—  Mustafa Kemal Atatürk turecký armádny dôstojník, revolucionár a prvý prezident Turecka 1881 - 1938

Prisudzované výroky

Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Edith Stein fotka
Pavel Kosorin fotka
Jean Jacques Rousseau fotka
George Bernard Shaw fotka

„Sloboda znamená zodpovednosť - preto sa jej väčšina ľudí bojí.“

—  George Bernard Shaw írsky dramatik 1856 - 1950

Prisudzované výroky

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Ivan Sergejevič Turgeněv fotka
Richard Bach fotka
Karl Marx fotka

„Iba ten národ je slobodný, ktorý neberie slobodu iným národom.“

—  Karl Marx nemecký filozof, ekonóm 1818 - 1883

Prisudzované výroky

Rüdiger Altmann fotka
Maxim Gorkij fotka
Abraham Lincoln fotka
John Locke fotka

„Moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého.“

—  John Locke anglický filozof a lekár 1632 - 1704

Prisudzované výroky

Čingiz Ajtmatov fotka
Wolf Biermann fotka

„Prajem si viac slobody bez hladu, a predsa len viac hladu po slobode.“

—  Wolf Biermann nemecký pesničkár a bývalý východonemecký disident 1936

Karl Kraus fotka
Mahátma Gándhí fotka

„Sloboda je bezcenná, ak neznamená slobodu mýliť sa.“

—  Mahátma Gándhí vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad Indiou 1869 - 1948

Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Seneca fotka
Ennio Flaiano fotka
Gabriel Laub fotka
Marcus Aurelius fotka
Tomáš Halík fotka

„Oddanosť pravde musí byť spojená s rešpektom ku slobode.“

—  Tomáš Halík český filozof, psychológ, religionista, sociológ, teológ a rímskokatolícky kňaz 1948

Michel De Montaigne fotka

„Premýšľanie o smrti je premýšľanie o slobode.“

—  Michel De Montaigne francúzsky autor, humanistický filozof, štátnik 1533 - 1592

Karel Havlíček Borovský fotka
Gustav Freytag fotka
František Vymazal fotka

„Šťastní otroci sú najväčší nepriatelia slobody.“

—  František Vymazal český jazykovedec a prekladateľ 1841 - 1917

Werner Finck fotka

„Voľakedy sa ľudia stavali na barikády kvôli slobode, dnes to robia kvôli slobodnému času.“

—  Werner Finck nemecký herec 1902 - 1978

Varianta: Kedysi ľudia bojovali na barikádach za slobodu. Dnes to robia - za voľný čas.

Gabriel Laub fotka
Benedikt XVI. fotka
Benedikt XVI. fotka
Benedikt XVI. fotka
Ján Pavol II. fotka
Romano Guardini fotka
Romano Guardini fotka
Thomas Stafford Cardinal Williams fotka
Benjamin Franklin fotka

„Tí, čo sa dokážu vzdať základnej slobody, aby získali trochu dočasnej bezpečnosti, nezaslúžia si ani slobodu ani bezpečnosť.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Ronald Reagan fotka
Iveta Radičová fotka

„Liberálna demokracia stojí na štyroch základných hodnotách. Na ľudskej dôstojnosti, slobode, na nediskriminácii a solidarite. Trocha sme na to akoby zabudli“

—  Iveta Radičová slovenská politička a sociologička 1956

https://video.sme.sk/c/22288659/rozhovory-zkh-iveta-radicova-video.html

Albert Camus fotka

„Neexistuje sloboda bez vzájomného porozumenia.“

—  Albert Camus francúzsky spisovateľ 1913 - 1960

Prisudzované výroky

Immanuel Kant fotka
Abbé Pierre fotka
Božena Němcová fotka
Charles de Montesquieu fotka

„Sloboda, to je právo robiť to, čo dovoľujú zákony.“

—  Charles de Montesquieu francúzsky spoločenský komentátor a politický mysliteľ 1689 - 1755

Andrzej Majewski fotka
Jean Jacques Rousseau fotka

„Vzdať sa slobody znamená vzdať sa ľudskosti.“

—  Jean Jacques Rousseau ženevský filozof 1712 - 1778

Prisudzované výroky

Thomas Jefferson fotka

„Strom slobody musí byť čas od času osviežený krvou vlastencov a tyranov. Je to jeho prirodzené hnojivo.“

—  Thomas Jefferson 3. Prezident Spojených štátov amerických 1743 - 1826

Prisudzované výroky

Parker Palmer fotka
Jim Morrison fotka
Gustáv Husák fotka

„Keď skúmame dejiny, nachádzame v nich dosť mien, pri ktorých iba titul a hodnosť čosi hovorí; za leskom titulu je však prázdnota. Sú to čierni pasažieri histórie. A nájdeme i iné postavy, hoc aj bez štátnych titulov a hodnosti, v ktorých akoby sa stelesnila problematika doby, ktoré sú symbolmi potrieb, bojov a ilúzií svoje spoločnosti, sú míľnikmi na vývinovej ceste svojho národa. Takouto svetovou postavou v slovenskej histórii je Ľudovít Štúr … Vybral si cestu tŕnistú, lebo si uvedomuje svoju povinnosť voči spoločnosti, voči dejinám. Štúr pochopil vývinovú tendenciu modernej doby a že sa jednoznačne postavil na stranu "utisnutých a odhodených" ľudových vrstiev i národov. Za ich slobodu a lepší život formujú štúrovci prvý dobe zodpovedajúci politický a národný program Slovákov, stmeľujú a zjednocujú uvedomelé sily v národe, organizujú politický i ozbrojený zápas za revolučné požiadavky ľudu a národa, vyvolávajú prvý krát v našich dejinách uvedomelý masový revolučný pohyb. … Z poznania zúfalej situácie ľudových más, z túžby zmeniť ju vytvára skupina štúrovskej inteligencie, nezaťažená rodovými či majetnými výsadami, revolučno-demokratický program odstránenia feudalizmu a zrušenia poddanstva. … Mnoho súdov bolo vyslovené o týchto udalostiach, od súčasníkov i v neskorších rokoch, z pozícií jednotlivých národov i zo širších hľadísk európskej revolúcie. Niektoré novinárske poznámky Marxa a Engelsa, písané v priebehu udalostí bez možnosti bližšieho poznania a analyzovania špecifických podmienok a situácie revolúcie v Rakúsku a Uhorsku, boli neskôr kanonizované ako posledný súd histórie. …. V súhrnom pohľade je úloha Štúra a jeho spolubojovníkov v našej národnej histórii vysoko pozitívna a obdivuhodná. Objektivizovali a predstavovali potreby a požiadavky ľudových más, bojovali za ne. Tvoria základný článok vývinovej reťaze našej novodobej histórie. … Čítajte dejiny nášho národa. Nie tie vymyslené pre dokórum jedného režimu, ktorý si ako parvenu zakupoval lepšiu minulosť, ale tie hybné sily, ktoré národ udržali, uvedomili, politicky formovali. V máloktorom národe sú jeho politické dejiny tak históriou jeho kultúrneho vývoja, kultúrnych osobností ako u nás. Štúrova skupina, ktorá prvá politicky viedla náš národ, dávala mu sociálny i hospodársky program, ba dokonca do zbrane ho mobilizovala, neboli to sami básnici, spisovatelia, novinári, kultúrni činitelia? Kuzmány, Janko Kráľ, Vajanský a všetci ostatní, stĺpy našej našej národnej kultúry, boli nositeľmi politického zápasu u nás. … Táto symbióza skutočnej kultúry s progresívnou politikou zostala v nás do dnešného dňa. Nedívajte sa na voľby a na manifestácie, ale na myšlienky, ktoré obstáli v posledných 28. rokoch. Bola to koncepcia Hlinku a Tuku alebo Hodžu a Dérera a ich početných ampliónov, na ktorú by mohol národ dnes nadväzovať? Alebo to bola tá podľa Štúra, pohybujúca a zapaľujúce iskra ducha ľudského, ktorú nachádzame v dielach Novomeského, Smreka, Jilemnického, Kráľa, Jesenského, v článkoch Clementisa v kultúrnom a umeleckom podaní toľkých avantgardných činiteľov a v politickom formulovaní socialistického hnutia u nás? Komunistické hnutie a kultúra bili sa za to isté, i keď dakedy na rozličných frontoch: za slobodu človeka, za pravdu a krásu v ľudskom spoločenstve. K týmto zdrojom národných a kultúrnych síl sa vraciame, ked robíme jeden a chystáme sto krokov dopredu."“

—  Gustáv Husák slovenský komunistický politik 1913 - 1991

Potvrdené výroky
Zdroj: Štefan Drug: Štúrov program na našich zástavách

Hans Christian Andersen fotka
Albert Camus fotka
Albert Camus fotka
Charles de Montesquieu fotka
Ninus Nestorović fotka
Laco Novomeský fotka

„Socializmus sa od kapitalizmu odlišuje tým – a to aj sľúbil – že dvíha závory, ktoré kapitalizmus už zdvihnúť nemohol. … Ľudia prijali socializmus okrem iného aj v nádeji, že otvorí cestu k takej slobode myslenia a prejavu, akú im kapitalizmus neotvoril … disciplína sa musí uplatňovať vnútri mechanizmu, ktorý sa bude budovať na slobode prejavu a nie na jej obmedzovaní. …kultúru krajiny málokedy vytvárali spisovatelia oficiálni… od III. zjazdu sa, pravda, stalo veľmi veľa. Seifert je národným umelcom Holan vyšiel a rozobrali ho atď. Uznal sa jednoducho faktický stav. Súčasne vzniklo rozsiahle široké pole pre pokrokovú a progresívnu tendenciu. … lenže všetky tieto veľké plus existujú k tomu, čo bolo, a nie vo vzťahu k tomu, čo malo byť. …úlohou spisovateľov bude umožniť a zabezpečiť celkom slobodný prejav v najdokonalejšej miere … ide mi o to, aby sa dnešný Dostojevskij mohol stať Dostojevským, aby mohol povedať svoje slovo v kríze ľudí aj v socialistickej spoločnosti. … Hovorím o Dostojevskom nie pre jeho názory, ale preto, že je to pojem, nie pre jeho pravoslávnosť, ale preto, čo dal ľudstvu …. Nijaký poriadok predsa nie je dokonalý, na to sme si už zvykli. A čo so spoločnosťou, ktorá sa dusí vo vlastnej spokojnosti? To je tragédia sovietskej literatúry. Nemožno predsa riešiť veci tak, že namiesto Stalina budeme citovať Lenina…“

—  Laco Novomeský československý člen slovenskej národnej rady, člen československého národného parlamentu, básnik, publicista a politik 1904 - 1976

NOVOMESKÝ, L. Splátka veľkého dlhu. Bratislava: Nadácia V. Clementisa. 1992. ISBN 80-85557-06-3, s.383-384
Potvrdené výroky

Ján Čarnogurský fotka

„Začíname obdobie rizík, premien a nádejí, ale práve takéto obdobie je dôstojné pre náš začiatok, pretože v takomto období sa rodí sloboda.“

—  Ján Čarnogurský 1944

prejav na ustanovujúcom sneme KDH, 17. február 1990, Nitra
Zdroj: http://kdh.sk/historia-kdh/

Aristoteles fotka

„Prostredníctvom disciplíny prichádza sloboda.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

John Locke fotka
Jozef II. fotka
Jozef II. fotka
Jozef II. fotka

„Ríša, ktorú spravujem musí byť spravovaná podľa mojich zásad; predsudky, fanatizmus, straníctvo a otroctvo ducha musia byť potlačené a každý poddaný musí byť upovedomený o používaní občianskych slobôd.“

—  Jozef II. cisár Svätej rímskej ríše nemeckého národa 1741 - 1790

v liste grófovi Colloredovi, salzburgskému arcibiskupovi
Potvrdené výroky

Baruch Spinoza fotka
František Saleský fotka

„Kto má pravú Božiu slobodu, nestráca radosť a pokoj srdca. Smútok vniká tam, kde je naviazanosť na svetské veci.“

—  František Saleský francúzsky biskup, svätý, spisovateľ 1567 - 1622

Prisudzované výroky

Erich Fromm fotka

„Sloboda je bremeno, bremeno rozhodovania.“

—  Erich Fromm nemecký sociálny psychológ a psychoanalytik 1900 - 1980

Václav Bělohradský fotka

„Demokracia je hľadaním minima povinností a maxima slobody.“

—  Václav Bělohradský český filozof, spisovateľ, profesor, sociológ, univerzitný pedagóg a vedecky orientovaný spisovateľ 1944

Štefan Harabin fotka

„Pán Lipšic, ste klamár a pravidelne klamete a zavádzate verejnosť. Ale ste iba majstrom v pretvárke. Nevážite si ľudský život. Okrem iného nemáte úctu k miliónom obetiam holokaustu. Mám tu jeden dôkaz od rodákov žijúcich v Izraeli. Žiadajú vás, aby ste pre svoje politické zviditeľnenie už nikdy nepošpinili pamiatku obetí holokaustu, keď dáte slobodu bláznom, ktorí dokážu tieto obete spochybniť. Minule ste v jednej relácii uviedli, že vaša rodina je pre vás svätá, keď sa niekto dotkol vašej manželky. Nuž odkaz Izraela. Ak je vám vaša rodina naozaj posvätná, zistite si niečo o svojom pôvode a buďte na neho hrdý. Čo sa hanbíte za svojich predkov a ich vierovyznanie? Vy mne v návrhu píšete, že vami evidentne vyrobený (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) je pre dôveryhodnosť Slovenska zničujúci. Ale verte mi, vaše politikárčenie na úkor obetí holokaustu je hyenizmus. A to je skutočne medzinárodná hanba pre Slovenskú republiku. Pripomínate mi správanie niektorých nacistov, ktorí mali židovských predkov a dokázali sa podieľať na vraždení nevinných detí, žien, starcov v koncentračných táboroch, len aby dokázali vernosť fašizmu.
O predkoch Daniela Lipšica“

—  Štefan Harabin slovenský minister spravodlivosti, politik a sudca 1957

Národná rada SR, 4. september 2008
Potvrdené výroky, O Lipšicovom židovskom pôvode
Zdroj: Stenografický prepis schôdze NR SR http://www.nrsr.sk/appbin/net/nrozprava/Download.aspx?Type=NRozprava.RozpravaRaw&Ref=XXX080904141500000_080904143000000.txt

John Galsworthy fotka
Benjamin Franklin fotka

„Sloboda nie je dar, ktorý nám dávajú iní ľudia, ale právo, ktoré nám patrí podľa Božích zákonov a prírody.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Erich Fromm fotka