Citáty o slobode


John Stuart Mill foto
John Stuart Mill 8
britský filozof a politický ekonóm 1806 – 1873
„Géniu môže dýchať len v ovzduší slobody.“

Jean Paul Sartre foto
Jean Paul Sartre 46
francúzskya existenciálny filozof, dramatik, prozaik, sce... 1905 – 1980
„Keď existujem, vytváram faktické obmedzenia slobody druhého.“


Abraham Lincoln foto
Abraham Lincoln 32
16. prezident Spojených štátov 1809 – 1865
„Sloboda bez poslušnosti je zmätok a poslušnosť bez slobody je otroctvo.“

Winston Churchill foto
Winston Churchill 67
premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny 1874 – 1965
„Všetky veľké veci sú jednoduché a mnohé možno vyjadriť jediným slovom: sloboda, spravodlivosť, česť, povinnosť, milosrdenstvo, nádej.“

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II. 118
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005
„Máte veľkú šancu dosiahnuť slobodu a plnosť života, a to nemožno sebeckým hľadaním vlastných výhod, ale len otvorením sa láske. Povolanie k láske je vaším základným povolaním. Ježiš vás volá k tejto ceste. Odpovedzte mu áno. Lež v cieli Kristovej lásky, prekročíte ponižujúce hranice sebectva, stanete sa budovateľmi Európy a nového Sveta.“

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 92
vládca starovekého Ríma 121 – 180
„Ak mas niekoho rad ponechaj tomu slobodu. Ak sa to k tebe vrati, patri ti to ak nie nikdy to nebolo tvoje....
Ak miluješ a trpíš, je to láska.“

Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus 161
ranokresťanské teológ a filozof 354 – 430
„V nevyhnutných veciach: jednota. V sporných veciach: sloboda. Vo všetkom láska.“

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II. 118
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005
„Ateizmus sa nedá zlúčiť so slobodou ľudského ducha, lebo vopred popiera. že človek je bytosť, ktorá hľadá Boha.“


Pavel Kosorin foto
Pavel Kosorin 107
český humorista 1964
„Vstúpiť do manželstva neznamená vzdať sa slobody, ale vymeniť osobnú slobodu za spoločnú.“

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 – 1948
„Sloboda je bezcenná, ak neznamená slobodu mýliť sa.“

Carlos Castaneda foto
Carlos Castaneda 3
peruánsky americký autor 1925 – 1998
„Hľadať slobodu, to je jediná hnacia sila, ktorú poznám. Slobodu odletieť tam do tej nekonečnosti. Slobodu rozplynúť sa, zodvihnúť sa, byť ako planúca svieca, ktorá žiari proti svetlu miliard hviezd a aj napriek tomu zostáva nedotknutá, pretože nikdy nepredstierala, že je niečím väčším než tým, čím naozaj je, totiž obyčajnou sviečkou. “

Karl Marx foto
Karl Marx 44
nemecký filozof, ekonóm 1818 – 1883
„Iba ten národ je slobodný, ktorý neberie slobodu iným národom.“


Ignác z Loyoly foto
Ignác z Loyoly 56
katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 – 1556
„Vo všetkých veciach si zachovaj slobodu ducha a sleduj, kam ťa duch vedie.“

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II. 118
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005
„Dnes sa bojuje hlavne o moc a blahobyt, nie za ideály. Sekularizovaný človek, ktorý sa cíti tak dospelým, zrelým a slobodným je zároveň človekom, ktorý uteká pred svojou slobodou, človekom, ktorý trpí samotou, je ohrozovaný rôznymi vrtochmi svojej duše, usiluje sa oddialiť smrť a žije v strachu, lebo stratil nádej. Toto je Európa a toto je človek, ktorému sme dnes povolaní prinášať evanjelium.“

Henry David Thoreau foto
Henry David Thoreau 35
americký autor, abolicionista, prírodovedec 1817 – 1862
„Neposlušnosť je základom slobody. Poslušní zostanú otroci.“

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 – 1948
„Skutočným demokratom je ten, kto úplne nenásilnými prostriedkami bránia svoju slobodu a v dôsledku toho aj slobodu svojej krajiny a nakoniec i celého ľudstva.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 314 citátov

Súvisiace témy

Obrázky s citáty o slobode