Abraham Lincoln citáty

Abraham Lincoln foto

32   168

Abraham Lincoln

Dátum narodenia: 12. február 1809
Dátum úmrtia: 15. apríl 1865
Ďalšie mená: Abramo Lincoln

Abraham Lincoln bol 16. prezident USA a prvý prezident z republikánskej strany.


„Sloboda bez poslušnosti je zmätok a poslušnosť bez slobody je otroctvo.“

„Nemusím vyhrať za každú cenu, ale musím žiť v pravde. Nemusím mať úspech za každú cenu, ale musím sa správať podľa svojich zásad.“


„Ľudia sú zvyčajne takí šťastní, ako sa rozhodnú.“

„Robím najlepšie, ako viem - maximum z toho, čo vládzem; a toto budem robiť až do konca. Ak sa na konci ukáže, že som robil dobre, nezaváži nič z toho, čo povedali proti mne.“

„Podľa mojich skúseností ľudia bez nedostatkov majú aj málo predností.“

„Môžete klamať svojim počínaním niektorých ľudí nejaký čas, niektorých dokonca po celý čas, ale nikdy nie všetkých po celý čas.“

„Zdržanlivosť je schopnosť odolať pokušeniu v nádeji, že neskôr sa naskytne niečo lepšie.“

„Demokracia je vláda ľudu, prostredníctvom ľudu a pre ľud.“


„Niektorých ľudí možno vždy oklamať. Dakedy možno oklamať aj všetkých ľudí. Nie je však možné oklamať vždy všetkých.“

„Nikdy nehovor, že Boh je na našej strane, skôr sa modlite, aby sme my mohli byť na jeho strane.“

„Priateľ je človek, ktorý má rovnakých nepriateľov ako vy.“

„Kapitál je výsledkom práce. Neexistoval by, keby predtým neexistovala práca.“


„Moja politika? Nikdy som nijakú nemal. Dbal som vždy na to, aby som podľa možnosti vyriešil čo najlepšie každodenné problémy.“

„Nikto nemá takú dobrú pamäť, aby sa mohol stať úspešným klamárom.“

„Otec ma učil pracovať, no neučil ma láske k práci.“

„Povinnosť snažiť sa zo všetkých síl je povinnosťou nás všetkých.“

Podobní autori